aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów, formuła 2019
automatyk (3) budownictwo (11) drewno (4) druk (3) elektronik (3) elektryk (2) energetyka (3) foto (2) fryzjer (3) garbarz (2) gastronomia (5) górnik (7) Hotel (3) informatyka (5) kolej (4) mechanik (16) monter (13) odlewnictwo (3) ogrodnik (2) operator (15) opiekun/ka (5) przemysł (9) rolnictwo (4) ryby (4) samochód (5) stomatologia (3) technik (112) technologia (5)

Operator maszyn leśnych

symbol cyfrowy zawodu: 834105

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator maszyn leśnych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji LES.01. Obsługa maszyn stosowanych w gospodarce leśnej:

1) obsługi maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w pracach z zakresu zagospodarowania lasu;

2) obsługi maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w pracach z zakresu użytkowania lasu.


Dodatkowe umiejętności zawodowe

Obsługa specjalistycznych maszyn leśnych

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności obsługa specjalistycznych maszyn leśnych uczeń powinien być przygotowany do:
1) obsługi maszyn przeznaczonych do pozyskania drewna;
2) obsługi maszyn przeznaczonych do załadunku drewna;
3) obsługi maszyn przeznaczonych do transportu drewna.

Przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności przygotowanie do kierowania pojazdem samochodowym w zakresie kategorii B uczeń powinien być przygotowany do:
1) stosowania przepisów prawa dotyczących ruchu drogowego w zakresie prawa jazdy kategorii B;
2) prowadzenia i obsługi pojazdu samochodowego;
3) przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B.

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego

LES.01. Obsługa maszyn stosowanych w gospodarce leśnej

Nazwa jednostki efektów kształcenia

Liczba godzin

LES.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

32

LES.01.2. Podstawy operatora maszyn leśnych

96

LES.01.3. Wykonywanie prac z zakresu hodowli lasu

386

LES.01.4. Wykonywanie prac z zakresu ochrony lasu

64

LES.01.5. Wykonywanie prac z zakresu użytkowania lasu

320

LES.01.6. Wykonywanie prac z zakresu pozyskania drewna

400

LES.01.7. Język obcy zawodowy

32

Razem

1330

LES.01.8. Kompetencje personalne i społeczneKomentarze

źródła: CKE, rozporządzenie MEN z dnia 16 maja oraz 23 grudnia 2019 r.
Polityka Prywatności