aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 250

1. Zakładanie, modernizacja i aktualizacja katastru nieruchomości
2. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami

1. Zakładanie, modernizacja i aktualizacja katastru nieruchomości

absolwent:

1) korzysta z gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

2) korzysta z danych katastru nieruchomości;

3) sprawdza stan prawny nieruchomości w księgach wieczystych;

4) korzysta z dokumentacji geodezyjnej i dokumentacji prawnej katastru nieruchomości;

5) sporządza opisową i graficzną bazę danych katastru nieruchomości;

6) aktualizuje dane katastru nieruchomości;

7) wykonuje czynności związane z modernizacją bazy danych ewidencji gruntów i budynków;

8) wykonuje czynności techniczno-prawne związane z ustaleniem przebiegu granic;

9) sporządza i kompletuje dokumentację geodezyjną dotyczącą ustalenia przebiegu granic.


2. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami

absolwent:

1) odszukuje punkty graniczne i wykonuje ich pomiar;

2) korzysta z opracowań planistycznych;

3) sporządza dokumentację geodezyjną do celów prawnych;

4) wykonuje czynności techniczno-prawne związane ze wznowieniem znaków granicznych i wyznaczeniem punktów granicznych;

5) wykonuje czynności techniczno-prawne związane z podziałem nieruchomości;

6) wykonuje czynności techniczno-prawne związane z rozgraniczeniem nieruchomości;

7) wykonuje czynności techniczno-prawne związane ze scaleniem i wymianą gruntów;

8) wykonuje czynności techniczno-prawne związane ze scaleniem i podziałem nieruchomości;

9) wykonuje czynności techniczno-prawne związane z wywłaszczeniem nieruchomości;

10) sporządza dokumentację wykonanych prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności