aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

BD.26. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

1. Wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich elementów architektury
2. Wykonywanie oraz renowacja kamieniarskich elementów architektury

1. Wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich elementów architektury

absolwent:

1) ocenia stan zachowania sztukatorskich elementów architektury na podstawie dokumentacji technicznej;

2) dobiera technologię wykonania i renowacji sztukatorskich elementów architektury;

3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania i renowacji sztukatorskich elementów architektury;

4) wykonuje rysunki odręczne, prace graficzne i wizualizacje komputerowe sztukatorskich elementów architektury;

5) projektuje i wykonuje szablony sztukatorskich elementów architektury;

6) wykonuje modele sztukatorskich elementów architektury;

7) wykonuje formy i odlewy sztukatorskie;

8) wykonuje kopie sztukatorskich elementów architektury;

9) przygotowuje podłoża do wykonania i renowacji sztukatorskich elementów architektury;

10) dokonuje montażu sztukatorskich elementów architektury;

11) wykonuje polichromie i patyny;

12) dokonuje renowacji polichromii i patyn;

13) wykonuje impregnację sztukatorskich elementów architektury;

14) wykonuje oczyszczanie sztukatorskich elementów architektury;

15) wykonuje łączenia sztukatorskich elementów architektury;

16) uzupełnia ubytki sztukatorskich elementów architektury.


2. Wykonywanie oraz renowacja kamieniarskich elementów architektury

absolwent:

1) ocenia stan zachowania kamieniarskich elementów architektury i rzeźb na podstawie dokumentacji technicznej;

2) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania i renowacji kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;

3) wykonuje szablony kamieniarskich elementów architektury, rzeźb, ornamentów i znaków graficznych;

4) wykonuje przekuwanie kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;

5) dobiera rodzaje kotew, haków i trzpieni do łączenia i osadzania kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;

6) dokonuje montażu kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;

7) wykonuje spoinowanie zamontowanych kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;

8) wykonuje ornamenty i znaki graficzne na kamieniarskich elementach architektury i na rzeźbach;

9) wykonuje zdobienia kamieniarskich elementów architektury z zastosowaniem technik malarskich i pozłotniczych;

10) wykonuje oczyszczanie kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;

11) przygotowuje podłoża pod uzupełnienia ubytków kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;

12) dobiera technologię montażu fleków i brakujących fragmentów kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;

13) wykonuje szablony fleków i brakujących fragmentów kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;

14) wykonuje fleki i brakujące fragmenty kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;

15) dokonuje montażu fleków i brakujących fragmentów kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;

16) wykonuje łączenia fragmentów kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;

17) wykonuje uzupełnienia ubytków w kamieniarskich elementach architektury i w rzeźbach;

18) wykonuje renowację ornamentów i znaków graficznych;

19) wykonuje impregnację kamieniarskich elementów architektury i rzeźb.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności