aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

BD.16. Montaż konstrukcji budowlanych

1. Montaż konstrukcji stalowych
2. Montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych
3. Montaż prefabrykowanych konstrukcji drewnianych

1. Montaż konstrukcji stalowych

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu konstrukcji stalowych;

2) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu elementów konstrukcji stalowych;

3) wykonuje prace warsztatowe związane z montażem konstrukcji stalowych;

4) dobiera, przygotowuje i stosuje montażowy sprzęt pomocniczy podczas robót związanych z transportem, montażem i demontażem konstrukcji stalowych;

5) steruje pracą operatora dźwigu podczas robót związanych z transportem, montażem i demontażem konstrukcji stalowych;

6) przygotowuje elementy konstrukcji stalowych do wykonywania połączeń;

7) wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację elementów konstrukcji stalowych;

8) zabezpiecza montowaną konstrukcję przed utratą stateczności;

9) wykonuje połączenia konstrukcji stalowych;

10) wykonuje roboty związane z demontażem konstrukcji stalowych;

11) kontroluje wykonanie robót związanych z przygotowaniem, montażem i demontażem konstrukcji stalowych;

12) wykonuje obmiar robót związanych z montażem konstrukcji stalowych.


2. Montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;

2) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu prefabrykowanych elementów żelbetowych;

3) przygotowuje do montażu prefabrykaty żelbetowe;

4) wykonuje roboty zbrojarskie, betoniarskie i ciesielskie związane z montażem prefabrykatów żelbetowych;

5) wykonuje zakotwienia prefabrykowanych elementów żelbetowych;

6) dobiera, przygotowuje i stosuje montażowy sprzęt pomocniczy podczas robót związanych z transportem, montażem i demontażem prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;

7) steruje pracą operatora dźwigu podczas transportu i montażu prefabrykatów;

8) wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację prefabrykatów żelbetowych;

9) wykonuje połączenia prefabrykatów żelbetowych;

10) wykonuje roboty związane z rozbiórką prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;

11) kontroluje wykonanie robót związanych z przygotowaniem, montażem i demontażem prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;

12) wykonuje obmiar robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych.


3. Montaż prefabrykowanych konstrukcji drewnianych

absolwent:

1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;

2) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;

3) przygotowuje prefabrykaty drewniane do montażu;

4) dobiera, przygotowuje i stosuje montażowy sprzęt pomocniczy podczas robót związanych z transportem, montażem i demontażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;

5) steruje pracą operatora dźwigu podczas robót związanych z transportem, montażem i demontażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;

6) wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację prefabrykatów drewnianych;

7) zabezpiecza montowaną konstrukcję drewnianą przed utratą stateczności;

8) wykonuje połączenia prefabrykatów drewnianych;

9) wykonuje prace związane z demontażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;

10) kontroluje wykonanie robót związanych z przygotowaniem, montażem i demontażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;

11) wykonuje obmiar robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności