aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

BD.15. Wykonywanie robót zduńskich

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 720
słowo kluczowe:

1. Wykonywanie murowanych pieców grzewczych i ich rozbiórka
2. Wykonywanie i rozbiórka kominków

1. Wykonywanie murowanych pieców grzewczych i ich rozbiórka

absolwent:
1) rozróżnia rodzaje pieców grzewczych;
2) posługuje się dokumentacją projektową, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania murowanych pieców grzewczych i ich rozbiórki;
3) dobiera konstrukcję i wielkość pieców grzewczych murowanych w zależności od rodzaju i wielkości pomieszczenia;
4) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem murowanych pieców grzewczych i ich rozbiórką oraz kalkulację kosztów ich wykonania;
5) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do robót związanych z wykonaniem murowanych pieców grzewczych i ich rozbiórką;
6) przygotowuje zaprawy oraz mieszanki betonowe do wykonywania murowanych pieców grzewczych;
7) wykonuje fundamenty pod konstrukcje murowanych pieców grzewczych;
8) muruje piece grzewcze;
9) osadza elementy metalowe w murowanych piecach grzewczych;
10) wykonuje roboty związane z wykończeniem obudowy murowanych pieców grzewczych;
11) podłącza murowane piece grzewcze do przewodów kominowych;
12) wykonuje inwentaryzację murowanych pieców grzewczych;
13) wykonuje roboty związane z remontem murowanych pieców grzewczych i ich rozbiórką;
14) ocenia jakość wykonanych robót związanych z remontem murowanych pieców grzewczych i ich rozbiórką;
15) wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem, remontem i rozbiórką murowanych pieców grzewczych i sporządza rozliczenie tych robót.

2. Wykonywanie i rozbiórka kominków

absolwent:
1) rozróżnia rodzaje i konstrukcje kominków;
2) posługuje się dokumentacją projektową, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania kominków i ich rozbiórki;
3) dobiera konstrukcję i wielkość kominków w zależności od ich przeznaczenia i wielkości pomieszczeń;
4) dobiera materiały, narzędzia, i sprzęt do robót związanych z wykonaniem kominów, ich remontem i rozbiórką;
5) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem kominów, ich remontem i rozbiórką i kalkulację kosztów ich wykonania;
6) przygotowuje zaprawy i mieszanki betonowe do robót związanych z wykonywaniem kominów i ich remontem;
7) wykonuje fundamenty pod konstrukcje kominków;
8) wykonuje kominki murowane i wykonuje kominki z gotowych elementów;
9) montuje w kominkach elementy metalowe oraz wkłady i kasety kominkowe;
10) wykonuje roboty związane z wykończeniem obudowy kominków;
11) podłącza kominki do przewodów kominowych;
12) wykonuje inwentaryzację kominków;
13) wykonuje roboty związane z remontem kominków i ich rozbiórką;
14) ocenia jakość robót związanych z wykonywaniem kominków i ich remontem;
15) wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem kominków, ich remontem i rozbiórką i sporządza rozliczenie tych robót.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności