aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

BD.08. Wykonywanie robót dekarskich

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 750
słowo kluczowe:

1. Wykonywanie i rozbiórka pokryć dachowych
2. Wykonywanie obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych

1. Wykonywanie i rozbiórka pokryć dachowych

absolwent:
1) rozróżnia rodzaje i elementy konstrukcji dachów;
2) rozróżnia rodzaje pokryć dachowych;
3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonywania pokryć dachowych;
4) sporządza rysunki połaci dachowych i elementów pokryć dachowych;
5) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych oraz kalkuluje koszty wykonania i rozbiórki pokryć dachowych;
6) dobiera i przygotowuje materiały, narzędzia oraz sprzęt do wykonania i rozbiórki pokryć dachowych;
7) wykonuje izolacje pokryć dachowych;
8) wykonuje podkłady pod pokrycia dachowe;
9) wykonuje pokrycia dachów o różnych konstrukcjach i kształtach;
10) montuje okna dachowe, wyłazy, świetliki i urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej;
11) wykonuje roboty związane z remontem i rozbiórką pokryć dachowych;
12) ocenia jakość wykonania pokryć dachowych;
13) wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych oraz sporządza ich rozliczenie.

2. Wykonywanie obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych

absolwent:
1) rozróżnia elementy systemów odwodnień połaci dachowych;
2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonywania obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych;
3) sporządza rysunki obróbek dekarskich i elementów odwodnień połaci dachowych;
4) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem i rozbiórką obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych i kalkuluje koszty ich wykonania;
5) dobiera i przygotowuje materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania i rozbiórki obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych;
6) wykonuje i montuje elementy obróbek dekarskich;
7) montuje elementy odwodnień połaci dachowych;
8) wykonuje roboty związane z rozbiórką lub wymianą obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych;
9) ocenia jakość wykonania obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych;
10) wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem i rozbiórką obróbek dekarskich oraz odwodnień połaci dachowych oraz sporządza rozliczenie tych robót.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności