aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 450

1. Opracowywanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej
2. Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej
3. Gromadzenie dokumentacji na nośnikach elektronicznych


1. Opracowywanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej

absolwent:

1) dobiera metody porządkowania dokumentacji;

2) określa przynależność zespołową i rodzaj dokumentacji;

3) segreguje, klasyfikuje i inwentaryzuje dokumentację;

4) opracowuje inwentarz archiwalny dokumentacji;

5) sporządza pomoce archiwalne dla dokumentacji.


2. Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej

absolwent:

1) dobiera metodę porządkowania dokumentacji audiowizualnej;

2) segreguje, klasyfikuje i inwentaryzuje dokumentację audiowizualną;

3) opracowuje inwentarz archiwalny dokumentacji audiowizualnej;

4) sporządza kopie bezpieczeństwa dokumentacji audiowizualnej;

5) sporządza pomoce archiwalne dla różnego typu dokumentacji audiowizualnej.


3. Gromadzenie dokumentacji na nośnikach elektronicznych absolwent:

1) dobiera metodę opracowywania dokumentacji na nośnikach elektronicznych;

2) porządkuje, inwentaryzuje i sporządza inwentarz archiwalny dokumentacji na nośnikach elektronicznych;

3) sporządza pomoce archiwalne dla dokumentacji na nośnikach elektronicznych;

4) posługuje się sprzętem do odtwarzania dokumentacji na nośnikach elektronicznych;

5) sporządza kopie bezpieczeństwa dokumentacji na nośnikach elektronicznych.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności