aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.40. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

1. Eksploatowanie siłowni statkowych
2. Obsługiwanie urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

1. Eksploatowanie siłowni statkowych

absolwent:
1) rozróżnia elementy konstrukcyjne silników głównych;
2) określa procesy zachodzące podczas pracy silników głównych;
3) określa elementy wyposażenia siłowni;
4) obsługuje i kontroluje pracę okrętowych silników głównych i urządzeń pomocniczych;
5) obsługuje i kontroluje pracę systemów siłowni;
6) obsługuje kotły okrętowe;
7) przestrzega procedur analizy pracy silników głównych, pozostałych maszyn i urządzeń oraz systemów za pomocą komputerowych programów symulacyjnych;
8) wykonuje prace konserwacyjne silnika głównego oraz urządzeń pomocniczych i systemów kontrolnych silników i urządzeń pomocniczych;
9) obsługuje i kontroluje pracę pędników statku;
10) wykonuje obowiązki motorzysty wachtowego wynikające z Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczeniu (Kodeks ISM).

2. Obsługiwanie urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych


absolwent:
1) rozpoznaje urządzenia pomocnicze i mechanizmy pokładowe;
2) obsługuje urządzenia pomocnicze i mechanizmy pokładowe w ruchu i na postoju;
3) wykonuje prace konserwacyjno-naprawcze urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych;
4) przestrzega procedur oceniania stanu technicznego urządzeń i mechanizmów pokładowych;
5) wykonuje obowiązki wynikające z pełnienia wachty pokładowej.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności