aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.24. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

1. Pozyskiwanie informacji o asortymencie księgarskim i rynku wydawnictw
2. Opracowywanie bibliografii i katalogów
3. Organizowanie działań marketingowych księgarni

1. Pozyskiwanie informacji o asortymencie księgarskim i rynku wydawnictw

absolwent:

1) posługuje się terminologią z zakresu bibliografii, bibliologii, informacji naukowej;

2) charakteryzuje rynek wydawnictw;

3) rozróżnia asortyment księgarski;

4) ocenia wydawnictwa pod względem edytorskim i księgoznawczym;

5) rozróżnia rodzaje technik drukarskich wydawnictw;

6) ocenia walory artystyczne oraz reklamowe opraw;

7) pozyskuje z baz danych informacje o asortymencie księgarskim i rynku wydawnictw.


2. Opracowywanie bibliografii i katalogów

absolwent:

1) rozróżnia rodzaje opisów bibliograficznych;

2) gromadzi informacje potrzebne do wykonania opisu bibliograficznego;

3) sporządza opisy różnych typów wydawnictw zgodnie z normami bibliograficznymi;

4) przestrzega zasad tworzenia hasła przedmiotowego;

5) projektuje spisy bibliograficzne;

6) projektuje układy bibliograficzne wydawnictw;

7) redaguje indeksy;

8) projektuje szatę graficzną bibliografii i katalogów zgodnie z zasadami kompozycji;

9) projektuje warsztat informacyjno-bibliograficzny dla księgarń ogólnoasortymentowych, specjalistycznych i antykwariatów.


3. Organizowanie działań marketingowych księgarni

absolwent:

1) przygotowuje ofertę handlową i zapytania ofertowe;

2) prowadzi negocjacje handlowe;

3) organizuje promocje księgarni i asortymentu księgarskiego;

4) konstruuje przekaz reklamowy asortymentu księgarskiego;

5) wykonuje działania popularyzujące czytelnictwo;

6) organizuje działalność wystawienniczą na targach i wystawach.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności