aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.18. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

1. Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów tkanych i haftowanych
2. Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów dzianych i koronkarskich
3. Wykonywanie konserwacji i renowacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

1. Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów tkanych i haftowanych

absolwent:

1) rozpoznaje rodzaje nitek stosowanych w rękodzielniczych wyrobach włókienniczych;

2) rozpoznaje rodzaje wyrobów tkanych i haftowanych;

3) określa wpływ składu surowcowego na jakość wyrobów tkanych i haftowanych oraz warunki ich przechowywania;

4) określa właściwości użytkowe tkanin i haftów;

5) określa parametry budowy tkanin i haftów;

6) rozróżnia rodzaje haftów i splotów tkackich;

7) wykonuje rysunki splotów tkackich zasadniczych oraz splotów pochodnych od zasadniczych;

8) sporządza projekty plastyczne tkanych i haftowanych wyrobów rękodzielniczych;

9) dobiera surowce do wykonywania tkanych i haftowanych wyrobów rękodzielniczych;

10) dobiera techniki wykonywania tkanych i haftowanych wyrobów rękodzielniczych;

11) przygotowuje krosna oraz artykuły pomocnicze do wykonywania tkanin;

12) dobiera narzędzia i artykuły pomocnicze do haftowania;

13) wykonuje i wykańcza tkane oraz haftowane wyroby rękodzielnicze;

14) ocenia jakość tkanych i haftowanych wyrobów rękodzielniczych;

15) wykonuje prace związane z konserwacją narzędzi i urządzeń stosowanych do ręcznego wytwarzania wyrobów tkanych i haftowanych;

16) sporządza kalkulacje kosztów wytwarzania tkanych i haftowanych wyrobów rękodzielniczych.


2. Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów dzianych i koronkarskich

absolwent:

1) rozpoznaje rodzaje dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych oraz określa ich przeznaczenie użytkowe;

2) rozróżnia rodzaje wyrobów koronkarskich;

3) oblicza parametry budowy dzianin i wyrobów koronkarskich;

4) rozróżnia sploty dzianin i wyrobów koronkarskich;

5) wykonuje rysunki schematyczne podstawowych i pochodnych splotów dziewiarskich;

6) sporządza projekty plastyczne dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych;

7) dobiera techniki wykonywania dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych;

8) dobiera maszyny, narzędzia oraz przybory do wykonywania wyrobów dzianych i koronkarskich;

9) przygotowuje wyroby liniowe do wytwarzania dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych;

10) przygotowuje maszyny i artykuły pomocnicze do wytwarzania dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych;

11) wykonuje oraz wykańcza dziane i koronkarskie wyroby rękodzielnicze;

12) ocenia jakość dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych;

13) sporządza kalkulacje kosztów wytwarzania dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych.


3. Wykonywanie konserwacji i renowacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

absolwent:

1) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń włókienniczych wyrobów dekoracyjnych i określa zakres ich naprawy;

2) dobiera metody renowacji i konserwacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;

3) planuje czynności związane z naprawą, renowacją i konserwacją włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;

4) dobiera narzędzia, urządzenia oraz maszyny do naprawy, renowacji i konserwacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;

5) dobiera materiały i środki do konserwacji oraz renowacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;

6) oblicza zapotrzebowanie na materiały podstawowe i pomocnicze do konserwacji oraz renowacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;

7) sporządza kalkulacje kosztów oraz ustala ceny usług związanych z konserwacją i renowacją włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;

8) wykonuje renowację i konserwację włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;

9) ocenia jakość wykonanych usług;

10) określa warunki klimatyczne w pomieszczeniach, w których wykonuje się renowacje i konserwacje włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności