aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.17. Realizacja procesów drukowania z form drukowych

1. Wykonywanie form drukowych
2. Wykonywanie odbitek z form drukowych

1. Wykonywanie form drukowych

absolwent:
1) rozróżnia rodzaje form drukowych;
2) przestrzega zasad wykonywania form drukowych;
3) przestrzega zasad przygotowania maszyn do wykonywania form drukowych;
4) obsługuje maszyny i urządzenia do wykonywania form drukowych;
5) dobiera metody kontroli i oceny jakości form drukowych;
6) prowadzi bieżącą kontrolę i ocenę jakości wykonania form drukowych.

2. Wykonywanie odbitek z form drukowych

absolwent:
1) dobiera maszyny do wykonywania odbitek z form drukowych;
2) dobiera materiały podstawowe i pomocnicze do procesu drukowania;
3) przygotowuje podstawowe i pomocnicze materiały do drukowania;
4) przestrzega zasad przygotowania zespołów maszyn drukujących do pracy;
5) przygotowuje maszyny do drukowania;
6) przestrzega zasad wykonania odbitek drukarskich;
7) obsługuje maszyny do drukowania z form;
8) dobiera metody kontroli i oceny procesu drukowania;
9) prowadzi bieżącą kontrolę procesu drukowania.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności