aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.13. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich

1. Wykonywanie wyrobów kuśnierskich
2. Wykonywanie napraw, przeróbek i renowacji wyrobów kuśnierskich

1. Wykonywanie wyrobów kuśnierskich

absolwent:
1) charakteryzuje asortyment wyrobów kuśnierskich;
2) sporządza dokumentację techniczną i technologiczną wyrobów;
3) posługuje się przyrządami i urządzeniami pomiarowymi;
4) wykonuje wyroby kuśnierskie;
5) posługuje się narzędziami i przyborami stosowanymi w procesie produkcji;
6) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń;
7) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w kuśnierstwie;
8) przestrzega zasad składowania i przechowywania skór futerkowych, materiałów włókienniczych oraz półproduktów;
9) dokonuje kontroli i oceny jakości skór futerkowych, materiałów wykończeniowych oraz wyrobów gotowych.

2. Wykonywanie napraw, przeróbek i renowacji wyrobów kuśnierskich

absolwent:
1) ocenia stan wyrobów kuśnierskich;
2) rozpoznaje wady i uszkodzenia wyrobów kuśnierskich;
3) określa koszty naprawy, przeróbki i renowacji;
4) stosuje techniki wykonania napraw i renowacji wyrobów kuśnierskich;
5) wykonuje przeróbki wyrobów kuśnierskich;
6) sporządza kosztorys naprawy, przeróbki i renowacji wyrobów;
7) ocenia jakość wykonania pracy.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności