aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.12. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 800
słowo kluczowe:

1. Wykonywanie prac tapicerskich
2. Wykonywanie napraw i renowacji wyrobów tapicerowanych

1. Wykonywanie prac tapicerskich

absolwent:
1) rozróżnia rodzaje wyrobów tapicerowanych;
2) charakteryzuje rodzaje prac dekoratorskich;
3) posługuje się dokumentacją techniczną stosowaną w tapicerstwie;
4) sporządza kalkulację kosztów wykonania wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich;
5) dobiera materiały do wykonania wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich;
6) dobiera techniki wykonania prac tapicerskich;
7) określa kolejność wykonania operacji technologicznych;
8) posługuje się narzędziami i urządzeniami tapicerskimi;
9) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w tapicerstwie;
10) wykonuje pomocnicze prace stolarskie i ślusarskie niezbędne w produkcji wyrobów tapicerowanych;
11) wykonuje wyroby tapicerowane i prace dekoratorskie;
12) ocenia jakość materiałów, półfabrykatów, wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich;
13) pakuje, magazynuje oraz zabezpiecza materiały, półfabrykaty i wyroby tapicerowane.

2. Wykonywanie napraw i renowacji wyrobów tapicerowanych

absolwent:
1) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń wyrobów tapicerowanych;
2) określa koszty wykonania napraw i renowacji wyrobów;
3) dobiera narzędzia i urządzenia do naprawy wyrobów tapicerowanych;
4) wykonuje demontaż wyrobów tapicerowanych przeznaczonych do naprawy;
5) dobiera materiały do naprawy i renowacji wyrobów tapicerowanych;
6) określa metody i techniki wykonania naprawy i renowacji wyrobów tapicerowanych;
7) określa kolejność czynności niezbędnych do wykonania naprawy wyrobów;
8) wykonuje naprawę i renowację wyrobów tapicerowanych;
9) ocenia jakość wykonania napraw i renowacji wyrobów.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności