aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.11. Wyprawianie skór

1. Przygotowywanie surowca skórzanego
2. Garbowanie i wykańczanie skór
3. Wykonywanie renowacji wyrobów skórzanych

1. Przygotowywanie surowca skórzanego

absolwent:
1) rozpoznaje rodzaje surowców skórzanych oraz określa ich przydatność asortymentową;
2) wykonuje czynności dotyczące konserwacji skór surowych i półproduktów skórzanych;
3) wykonuje czynności związane z magazynowaniem surowców skórzanych;
4) obsługuje urządzenia magazynowe;
5) posługuje się przyrządami pomiarowymi do określania jakości skór oraz warunków magazynowania.

2. Garbowanie i wykańczanie skór


absolwent:
1) sporządza roztwory robocze i zestawy wykończalnicze zgodnie z recepturami
i instrukcjami technologicznymi;
2) obsługuje urządzenia do transportu oraz dozowania substancji i roztworów chemicznych;
3) dobiera urządzenia do transportu skór na stanowiska pracy;
4) obsługuje agregaty, maszyny i urządzenia garbarskie;
5) wykonuje ręczną i mechaniczną obróbkę skór;
6) wykonuje czynności związane z kontrolą procesów wyprawy skór;
7) rozsortowuje półprodukty skórzane na określone asortymenty skór;
8) rozpoznaje rodzaje skór wyprawionych;
9) posługuje się przyrządami pomiarowymi;
10) obsługuje maszyny i urządzenia do pomiaru parametrów skór wyprawionych;
11) wykonuje czynności związane z magazynowaniem wyrobów gotowych;
12) przestrzega zasad ochrony środowiska przed zagrożeniami związanymi z produkcją garbarską.

3. Wykonywanie renowacji wyrobów skórzanych

absolwent:
1) identyfikuje rodzaje skór w wyrobach przeznaczonych do renowacji;
2) rozpoznaje wady i uszkodzenia skór w wyrobach skórzanych;
3) określa koszty wykonania renowacji;
4) dobiera metody czyszczenia i odnawiania wyrobów skórzanych;
5) wykonuje czynności związane z renowacją wyrobów;
6) sporządza kosztorys wykonania usługi.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności