aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

AU.07. Wytwarzanie i wykańczanie wyrobów włókienniczych

1. Obsługiwanie maszyn do wytwarzania liniowych wyrobów włókienniczych
2. Obsługiwanie maszyn do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych
3. Przygotowanie surowców i wyrobów włókienniczych do procesu wykańczania
4. Obsługiwanie maszyn do wykańczania wyrobów włókienniczych

1. Obsługiwanie maszyn do wytwarzania liniowych wyrobów włókienniczych

absolwent:

1) rozpoznaje systemy przędzenia surowców;

2) dobiera surowce włókiennicze do danego systemu przędzenia;

3) dobiera maszyny i urządzenia do wytwarzania liniowych wyrobów włókienniczych;

4) określa funkcje zespołów maszyn i urządzeń do przygotowywania surowców i półproduktów w procesie wytwarzania liniowych wyrobów włókienniczych;

5) wykonuje czynności związane z zasilaniem maszyn w surowce i półprodukty;

6) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn włókienniczych stosowanych do wytwarzania liniowych wyrobów włókienniczych;

7) reguluje parametry pracy maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją;

8) rozpoznaje i koryguje nieprawidłowości występujące podczas pracy maszyn i urządzeń;

9) wykonuje czynności związane z odbiorem przetworzonych surowców;

10) wykonuje czynności związane z czyszczeniem i konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych do wytwarzania liniowych wyrobów włókienniczych;

11) ocenia jakość przygotowanych surowców, półproduktów i liniowych wyrobów włókienniczych.


2. Obsługiwanie maszyn do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych

absolwent:

1) dobiera wyroby liniowe do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych;

2) dobiera techniki wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych;

3) dobiera maszyny i urządzenia do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych;

4) wykonuje czynności związane z zasilaniem maszyn w półprodukty;

5) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn stosowanych do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych;

6) reguluje parametry pracy maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją;

7) rozpoznaje i koryguje nieprawidłowości występujące w procesie wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych;

8) rozpoznaje wady w wytworzonych płaskich wyrobach włókienniczych;

9) wykonuje czynności związane z odbiorem wytworzonych płaskich wyrobów włókienniczych;

10) wykonuje czynności związane z czyszczeniem i konserwacją maszyn i urządzeń;

11) ocenia jakość wykonanych płaskich wyrobów włókienniczych.


3. Przygotowanie surowców i wyrobów włókienniczych do procesu wykańczania

absolwent:

1) dobiera operacje wykańczalnicze do rodzaju surowców i wyrobów włókienniczych;

2) wykonuje czynności związane z przygotowaniem surowców i wyrobów włókienniczych do procesu wykańczania;

3) dobiera środki chemiczne do zastosowania w procesach przygotowywania wyrobów włókienniczych do wykańczania;

4) przygotowuje środki chemiczne do zastosowania w procesach wykańczania wyrobów włókienniczych;

5) stosuje przepisy prawa i przestrzega zasad dotyczących stosowania i przechowywania środków chemicznych;

6) przygotowuje maszyny oraz zespoły maszyn i urządzeń do procesów wykańczania wyrobów włókienniczych;

7) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn stosowanymi podczas przygotowania surowców i wyrobów włókienniczych do procesu wykańczania;

8) wykonuje czynności związane z czyszczeniem i konserwacją maszyn i urządzeń.


4. Obsługiwanie maszyn do wykańczania wyrobów włókienniczych

absolwent:

1) dobiera techniki wykańczania wyrobów włókienniczych;

2) dobiera maszyny i urządzenia do wykańczania wyrobów włókienniczych;

3) wykonuje czynności związane z wykańczaniem wyrobów włókienniczych;

4) kontroluje zgodność przebiegu procesu produkcyjnego z założeniami technologicznymi i wzorcami;

5) reguluje parametry pracy maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją;

6) rozpoznaje i koryguje nieprawidłowości występujące w procesie wykańczania wyrobów włókienniczych;

7) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn stosowanych w procesie wykańczania wyrobów włókienniczych;

8) wykonuje czynności związane z odbiorem wykończonych wyrobów włókienniczych;

9) wykonuje czynności związane z czyszczeniem i konserwacją maszyn i urządzeń;

10) ocenia jakość wykonanych wyrobów włókienniczych.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności