Kwalifikacje zawodowe
formuła 2012

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

E.21. - Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 950

1. Montaż urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
2. Eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

1. Montaż urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

absolwent:
1) wykonuje plany schematyczne urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
2) dobiera podzespoły i zespoły urządzeń sterowania ruchem kolejowym do montażu;
3) dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym;
4) montuje podzespoły i zespoły urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
5) montuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym na stacjach i liniach kolejowych;
6) układa kable sygnalizacyjne i wykonuje ich połączenia;
7) wykonuje pomiary parametrów elektrycznych kabli;
8) montuje urządzenia zasilające sterowanie ruchem kolejowym;
9) montuje urządzenia sterowania ruchem na stacjach;
10) montuje systemy i urządzenia sterowania ruchem na liniach kolejowych;
11) przygotowuje i wprowadza dane wejściowe do systemów informatycznych sterowania ruchem kolejowym;
12) wykonuje niezbędne regulacje urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
13) sprawdza działanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
14) wykonuje czynności związane z konserwacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach i liniach kolejowych oraz na przejazdach kolejowych.

2. Eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym


absolwent:
1) planuje i wykonuje przeglądy okresowe urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
2) ocenia stan techniczny urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
3) kwalifikuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym do remontu i naprawy;
4) diagnozuje i lokalizuje usterki w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym;
5) dobiera podzespoły urządzeń sterowania ruchem kolejowym w zależności od warunków pracy;
6) wymienia uszkodzone podzespoły urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
7) wykonuje naprawy i remonty urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
8) wykonuje niezbędne regulacje urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
9) sprawdza działanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym po remoncie lub naprawie;
10) obsługuje systemy informatyczne związane z eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
11) zabezpiecza urządzenia sterowania ruchem kolejowym po wypadku lub wydarzeniu kolejowym, zgodnie z procedurami;
12) prowadzi dokumentację eksploatacyjną urządzeń sterowania ruchem kolejowym.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności