E. 6. - Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

1. Instalowanie urządzeń elektronicznych
2. Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych

1. Instalowanie urządzeń elektronicznych

absolwent:
1) określa funkcje oraz zastosowanie urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej i kablowej, telewizji dozorowej, urządzeń systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń, sieci komputerowych, sieci automatyki przemysłowej;
2) rozpoznaje urządzenia na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli graficznych;
3) posługuje się terminologią dotyczącą instalowania urządzeń elektronicznych;
4) dobiera narzędzia do instalowania urządzeń elektronicznych;
5) wyznacza trasy kabli i przewodów elektrycznych;
6) przygotowuje kable i przewody elektryczne do wykonania instalacji;
7) wykonuje instalację kablową natynkową i podtynkową;
8) wykonuje połączenia elektryczne zamontowanych urządzeń;
9) sprawdza poprawność połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją;
10) uruchamia zainstalowane urządzenia elektroniczne.

2. Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych

absolwent:
1) określa wpływ czynników zewnętrznych na pracę urządzeń elektronicznych;
2) dobiera mierniki do wykonania pomiarów sprawdzających w instalacjach urządzeń elektronicznych;
3) wyjaśnia zasady konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych oraz zasady lokalizacji uszkodzeń i wymiany uszkodzonych podzespołów;
4) określa czynności wykonywane podczas konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych;
5) wykonuje okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji urządzeń elektronicznych;
6) wykonuje pomiary parametrów instalacji urządzeń elektronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną;
7) lokalizuje uszkodzenia instalacji urządzeń elektronicznych;
8) wymienia uszkodzone urządzenia elektroniczne i elementy instalacji.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności