E. 5. - Montaż układów i urządzeń elektronicznych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 350

1. Montaż elektryczny układów i urządzeń elektronicznych
2. Montaż mechaniczny urządzeń elektronicznych

1. Montaż elektryczny układów i urządzeń elektronicznych

absolwent:
1) określa funkcje elementów i układów w urządzeniach elektronicznych;
2) rozpoznaje elementy i układy elektroniczne;
3) posługuje się nazewnictwem dotyczącym montażu elementów, układów i urządzeń elektronicznych;
4) dobiera narzędzia do montażu elementów, układów i urządzeń elektronicznych;
5) określa funkcje maszyn i urządzeń wchodzących w skład zautomatyzowanych linii montażowych;
6) przygotowuje elementy elektroniczne do montażu;
7) wykonuje lutowanie ręczne przewlekane i powierzchniowe;
8) wykonuje lutowanie automatyczne;
9) wylutowuje elementy elektroniczne;
10) czyści i myje płytki drukowane po wykonanym lutowaniu;
11) uruchamia układy elektroniczne.

2. Montaż mechaniczny urządzeń elektronicznych


absolwent:
1) określa sposoby montażu mechanicznego podzespołów elektronicznych i mechanicznych stosowanych w urządzeniach elektronicznych;
2) dobiera narzędzia do montażu mechanicznego podzespołów elektronicznych i mechanicznych;
3) wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych w obudowach urządzeń;
4) montuje podzespoły mechaniczne stosowane w urządzeniach elektronicznych;
5) montuje przewody i kable elektryczne;
6) uruchamia urządzenia elektroniczne zgodnie z instrukcją;
7) wykonuje pomiary urządzeń elektronicznych.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności