aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Kwalifikacje zawodowe
formuła 2012

więcej filtrówmniej filtrów
znalezionych: 264
1. Organizowanie działań reklamowych i marketingowych
2. Zarządzanie działalnością handlową
3. Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej
1. Wykonywanie projektów fryzur
2. Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji
1. Sporządzanie oraz prowadzenie korespondencji biurowej
2. Obsługiwanie biura
1. Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych
2. Przygotowanie projektów multimedialnych
1. Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych
2. Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych
1. Tworzenie przekazu reklamowego
2. Projektowanie środków reklamowych
3. Tworzenie planu medialnego
4. Przygotowywanie środków reklamowych
5. Badanie skuteczności reklamy
1. Planowanie realizacji procesów transportowych
2. Przygotowywanie ładunków do transportu
3. Przygotowywanie i monitorowanie technicznych środków realizacji procesów transportowych
4. Prowadzenie dokumentacji spedycyjno-transportowej
5. Nadzorowanie realizacji procesów transportowych
1. Prowadzenie korespondencji i negocjacji
2. Kalkulowanie cen usług spedycyjno-transportowych
1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji
2. Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych
3. Organizowanie i monitorowanie dystrybucji
1. Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych
2. Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych
1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych
2. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych
1. Organizowanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
2. Wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
1. Organizowanie prac związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów
w portach i terminalach
2. Prowadzenie dokumentacji magazynowej i przewozowej w portach i terminalach

3. Organizowanie obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach
1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków
2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
3. Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań
1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji
3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej
1. Planowanie podróży statkiem
2. Prowadzenie prac ładunkowych i przewożenie ładunków drogą wodną
3. Prowadzenie statku po zaplanowanej trasie oraz manewrowanie
4. Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na wodach morskich i śródlądowych
1. Eksploatowanie siłowni statkowych
2. Obsługiwanie urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych
1. Planowanie oraz realizacja podróży morskiej
2. Realizowanie procesów ładunkowych oraz obsługa i eksploatacja urządzeń i systemów statkowych
3. Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na morzu
1. Planowanie produkcji poligraficznej
2. Kontrolowanie produkcji poligraficznej
1. Badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych
2. Opracowanie dokumentacji wyrobów włókienniczych
3. Nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych
Poprzednie
Następne
Kanał RSS dla tej listy

Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności