aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

A. 5. - Wykańczanie wyrobów włókienniczych

1. Przygotowanie wyrobów włókienniczych do procesu wykańczania
2. Obsługiwanie maszyn do wykańczania wyrobów włókienniczych


1. Przygotowanie wyrobów włókienniczych do procesu wykańczania

absolwent:
1) dobiera metody uszlachetniania wyrobów włókienniczych w zależności od ich przeznaczenia;
2) wykonuje czynności związane z przygotowaniem wyrobów włókienniczych do procesu wykańczania;
3) dobiera środki chemiczne stosowane w procesach przygotowania wyrobów włókienniczych do wykańczania;
4) przygotowuje środki chemiczne do zastosowania w procesach wykańczania wyrobów włókienniczych;
5) stosuje przepisy prawa i przestrzega zasad dotyczących stosowania i przechowywania środków chemicznych;
6) przygotowuje maszyny oraz zespoły maszyn i urządzeń do procesów wykańczania wyrobów włókienniczych;
7) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn;
8) wykonuje czynności związane z czyszczeniem i konserwacją maszyn i urządzeń.

2. Obsługiwanie maszyn do wykańczania wyrobów włókienniczych

absolwent:
1) dobiera maszyny i urządzenia do wykańczania wyrobów włókienniczych;
2) dobiera techniki barwienia wyrobów włókienniczych;
3) dozuje barwniki i środki chemiczne zgodnie z recepturą;
4) wykonuje bielenie, barwienie i drukowanie wyrobów zgodnie z wzorcami;
5) kontroluje zgodność przebiegu procesu produkcyjnego z założeniami technologicznymi;
6) reguluje parametry pracy maszyn i urządzeń;
7) rozpoznaje nieprawidłowości występujące w procesie wykańczania wyrobów włókienniczych;
8) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn stosowanych w procesie wykańczania wyrobów włókienniczych;
9) wykonuje czynności związane z odbiorem wykończonych wyrobów włókienniczych;
10) wykonuje czynności związane z czyszczeniem i konserwacją maszyn i urządzeń;
11) ocenia jakość wykonanych wyrobów włókienniczych.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności