aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

A. 4. - Wytwarzanie wyrobów włókienniczych

1. Obsługiwanie maszyn przygotowujących surowce i półprodukty do wytwarzania wyrobów włókienniczych
2. Obsługiwanie maszyn do wytwarzania liniowych wyrobów włókienniczych
3. Obsługiwanie maszyn do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych

1. Obsługiwanie maszyn przygotowujących surowce i półprodukty do wytwarzania wyrobów włókienniczych

absolwent:
1) rozpoznaje systemy przędzenia surowców;
2) dobiera maszyny i urządzenia do przygotowywania surowców i półproduktów w procesie wytwarzania wyrobów włókienniczych;
3) określa funkcje zespołów maszyn i urządzeń do przygotowywania surowców i półproduktów w procesie wytwarzania wyrobów włókienniczych;
4) wykonuje czynności związane z zasilaniem maszyn w surowce;
5) uruchamia maszyny i urządzenia oraz kontroluje ich pracę;
6) reguluje parametry pracy maszyn i urządzeń;
7) ocenia jakość nawojów nitek;
8) rozpoznaje nieprawidłowości występujące podczas pracy maszyn i urządzeń;
9) posługuje się instrukcjami obsługi włókienniczych maszyn przygotowawczych;
10) wykonuje czynności związane z czyszczeniem i konserwacją maszyn i urządzeń przygotowawczych;
11) wykonuje czynności związane z odbiorem przetworzonych surowców;
12) ocenia jakość przygotowanych surowców i półproduktów.

2. Obsługiwanie maszyn do wytwarzania liniowych wyrobów włókienniczych

absolwent:
1) dobiera maszyny i urządzenia do wytwarzania liniowych wyrobów włókienniczych;
2) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn wytwarzających liniowe wyroby włókiennicze;
3) wykonuje czynności związane z zasilaniem maszyn w półprodukty;
4) uruchamia maszyny i urządzenia do wytwarzania liniowych wyrobów włókienniczych oraz kontroluje ich pracę;
5) reguluje parametry pracy maszyn i urządzeń;
6) rozpoznaje nieprawidłowości występujące w procesie wytwarzania liniowych wyrobów włókienniczych;
7) rozpoznaje wady w wytworzonych liniowych wyrobach włókienniczych;
8) wykonuje czynności związane z czyszczeniem i konserwacją maszyn i urządzeń;
9) wykonuje czynności związane z odbiorem wytworzonych liniowych wyrobów włókienniczych;
10) ocenia jakość wykonanych liniowych wyrobów włókienniczych.

3. Obsługiwanie maszyn do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych

absolwent:
1) dobiera maszyny i urządzenia do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych;
2) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn wytwarzających płaskie wyroby włókiennicze;
3) wykonuje czynności związane z zasilaniem maszyn w półprodukty;
4) uruchamia maszyny i urządzenia do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych oraz kontroluje ich pracę;
5) reguluje parametry pracy maszyn i urządzeń;
6) rozpoznaje nieprawidłowości występujące w procesie wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych;
7) rozpoznaje wady w wytworzonych płaskich wyrobach włókienniczych;
8) wykonuje czynności związane z czyszczeniem i konserwacją maszyn i urządzeń;
9) wykonuje czynności związane z odbiorem wytworzonych płaskich wyrobów włókienniczych;
10) ocenia jakość wykonanych płaskich wyrobów włókienniczych.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności