aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

A. 3. - Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych

1. Obsługa maszyn i urządzeń do formowania, wykańczania i zdobienia półfabrykatów ceramicznych
2. Formowanie, wykańczanie i zdobienie ręczne półfabrykatów ceramicznych
3. Obsługa suszarń do suszenia półfabrykatów ceramicznych
4. Obsługa pieców do wypalania półfabrykatów ceramicznych


1. Obsługa maszyn i urządzeń do formowania, wykańczania i zdobienia półfabrykatów ceramicznych

absolwent:
1) rozróżnia metody i techniki formowania mechanicznego półfabrykatów ceramicznych;
2) dobiera maszyny i urządzenia do formowania półfabrykatów ceramicznych z mas lejnych, plastycznych i sypkich;
3) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane do formowania półfabrykatów ceramicznych z mas lejnych, plastycznych i sypkich;
4) dobiera szlifierki, polerki i piły do obróbki półfabrykatów ceramicznych;
5) dobiera urządzenia do zdobienia i szkliwienia mechanicznego półfabrykatów ceramicznych;
6) wykonuje prace wykończeniowe i zdobi półfabrykaty ceramiczne na podstawie rysunków i instrukcji technologicznych;
7) dobiera oprzyrządowanie do rodzaju obróbki mechanicznej półfabrykatów ceramicznych;
8) wykonuje czynności związane z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń do formowania, wykańczania i zdobienia półfabrykatów ceramicznych;
9) rozpoznaje i usuwa usterki pracy maszyn i urządzeń stosowanych do formowania, wykańczania i zdobienia półfabrykatów ceramicznych;
10) rozpoznaje wady półfabrykatów ceramicznych wynikające z nieprawidłowości przebiegu operacji formowania, wykańczania i zdobienia oraz dobiera sposoby zapobiegania nieprawidłowościom przebiegu operacji.

2. Formowanie, wykańczanie i zdobienie ręczne półfabrykatów ceramicznych

absolwent:
1) dobiera techniki ręcznego formowania półfabrykatów ceramicznych;
2) dobiera techniki wykańczania i zdobienia ręcznego półfabrykatów ceramicznych;
3) dobiera narzędzia formierskie;
4) dobiera narzędzia do wykańczania i zdobienia półfabrykatów ceramicznych;
5) formuje ręcznie półfabrykaty ceramiczne z mas lejnych, plastycznych i sypkich;
6) sporządza formy odlewnicze;
7) usuwa nadlewy i szwy oraz dokleja elementy półfabrykatów ceramicznych;
8) przygotowuje farby naszkliwne i podszkliwne;
9) wykonuje czynności związane z ręcznym szkliwieniem półfabrykatów ceramicznych;
10) nanosi elementy dekoracyjne na półfabrykaty ceramiczne;
11) ocenia jakość wyrobów ceramicznych po uformowaniu oraz po ich szkliwieniu i zdobieniu;
12) rozpoznaje wady półfabrykatów ceramicznych wynikające z nieprawidłowości ręcznego formowania, wykańczania i zdobienia oraz dobiera sposoby zapobiegania nieprawidłowościom przebiegu operacji.

3. Obsługa suszarń do suszenia półfabrykatów ceramicznych

absolwent:
1) rozróżnia rodzaje oraz określa budowę suszarń do suszenia półfabrykatów ceramicznych;
2) wykonuje czynności związane z załadunkiem półfabrykatów ceramicznych przeznaczonych do suszenia;
3) kontroluje parametry procesu suszenia półfabrykatów ceramicznych;
4) wykonuje czynności związane z rozładunkiem półfabrykatów ceramicznych przeznaczonych do suszenia.

4. Obsługa pieców do wypalania półfabrykatów ceramicznych

absolwent:
1) rozróżnia rodzaje oraz określa budowę pieców do wypalania półfabrykatów ceramicznych;
2) wykonuje czynności związane z załadunkiem półfabrykatów ceramicznych przeznaczonych do wypalania;
3) kontroluje parametry procesu wypalania półfabrykatów ceramicznych;
4) wykonuje czynności związane z rozładunkiem półfabrykatów ceramicznych przeznaczonych do wypalania;
5) ocenia jakość wyrobów ceramicznych po wypaleniu.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności