aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

A. 2. - Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych

1. Obsługa maszyn i urządzeń do rozdrabniania i sortowania surowców ceramicznych
2. Obsługa maszyn i urządzeń do dozowania oraz mieszania surowców i mas
ceramicznych
3. Obsługa suszarń i pieców do przygotowania surowców ceramicznych

1. Obsługa maszyn i urządzeń do rozdrabniania i sortowania surowców ceramicznych

absolwent:
1) dobiera maszyny i urządzenia do rozdrabniania i sortowania surowców ceramicznych;
2) określa parametry technologiczne procesu rozdrabniania i sortowania surowców ceramicznych;
3) rozdrabnia surowce ceramiczne;
4) sortuje surowce ceramiczne według określonych kryteriów;
5) wykonuje czynności związane z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń do rozdrabniania i sortowania surowców ceramicznych;
6) kontroluje parametry technologiczne rozdrabnianych i sortowanych surowców ceramicznych;
7) dokonuje bieżącej konserwacji urządzeń transportu wewnętrznego;
8) rozpoznaje i usuwa usterki w maszynach i urządzeniach do rozdrabniania i sortowania;
9) określa zagrożenia związane z obsługą urządzeń do rozdrabniania i sortowania surowców ceramicznych.

2. Obsługa maszyn i urządzeń do dozowania oraz mieszania surowców i mas ceramicznych

absolwent:
1) rozróżnia rodzaje mas oraz szkliw ceramicznych;
2) dobiera maszyny i urządzenia do dozowania oraz mieszania surowców i mas ceramicznych;
3) odmierza objętościowo i wagowo surowce i masy ceramiczne;
4) sporządza lejne, plastyczne i sypkie masy ceramiczne na podstawie receptur i instrukcji technologicznych;
5) sporządza szkliwa ceramiczne na podstawie receptur i instrukcji technologicznych;
6) kontroluje parametry technologiczne mas i szkliw ceramicznych;
7) wykonuje czynności związane z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń do dozowania oraz mieszania surowców i mas ceramicznych;
8) rozpoznaje i usuwa usterki w maszynach i urządzeniach używanych do dozowania oraz mieszania surowców i mas ceramicznych.

3. Obsługa suszarń i pieców do przygotowania surowców ceramicznych

absolwent:
1) rozpoznaje rodzaje suszarń do suszenia surowców ceramicznych;
2) określa parametry procesu suszenia surowców ceramicznych;
3) wykonuje prace związane z suszeniem surowców ceramicznych;
4) rozpoznaje rodzaje pieców do wypalania surowców ceramicznych;
5) określa parametry procesu wypalania surowców ceramicznych;
6) wykonuje prace związane z wypalaniem surowców ceramicznych;
7) odczytuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej w suszarniach i piecach ceramicznych;
8) wykonuje czynności związane z obsługą i konserwacją suszarń i pieców ceramicznych.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności