Kwalifikacje zawodowe, formuła 2017 - porównanie

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe
Znaleziono wszystkich: 50
kwalifikacja zawodowazawódgrupa / min. nauka w godz.
AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowejTechnik organizacji reklamykwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (AU)
640
AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentówTechnik spedytorkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (AU)
340
AU.32. Organizacja transportuTechnik spedytorkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (AU)
640
AU.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalachTechnik eksploatacji portów i terminalikwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (AU)
710
AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjiTechnik ekonomistakwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (AU)
470
AU.44. Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczychTechnik włókiennikkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (AU)
250
AU.45. Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnychTechnik włókienniczych wyrobów dekoracyjnychkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (AU)
100
AU.46. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągówTechnik transportu kolejowegokwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (AU)
450
AU.48. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanychTechnik technologii wyrobów skórzanychkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (AU)
250
AU.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkłaTechnik technologii szkłakwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (AU)
170
AU.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewnaTechnik technologii drewnakwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (AU)
250
AU.51. Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznymTechnik technologii ceramicznejkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (AU)
300
AU.52. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwiaTechnik obuwnikkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (AU)
250
AU.53. Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skórTechnik garbarzkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (AU)
250
AU.56. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznymTechnik technologii chemicznejkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (AU)
250
AU.63. Organizacja i prowadzenie archiwumTechnik archiwistakwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (AU)
650
AU.69. Organizacja przewozu środkami transportu drogowegoTechnik transportu drogowegokwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (AU)
470
BD.19. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowychTechnik gazownictwakwalifikacje BUDOWLANE (BD)
540
BD.20. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowychTechnik gazownictwakwalifikacje BUDOWLANE (BD)
430
BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanychTechnik robót wykończeniowych w budownictwiekwalifikacje BUDOWLANE (BD)
220
BD.22. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnychTechnik urządzeń sanitarnychkwalifikacje BUDOWLANE (BD)
300
BD.23. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowychTechnik dróg i mostów kolejowychkwalifikacje BUDOWLANE (BD)
400
BD.24. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania kwalifikacje BUDOWLANE (BD)
470
BD.28. Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnychTechnik budownictwa wodnegokwalifikacje BUDOWLANE (BD)
320
BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysówTechnik budownictwakwalifikacje BUDOWLANE (BD)
320
EE.14. Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowychTechnik urządzeń dźwigowychkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
150
MG.34. Organizacja i prowadzenie prac wiertniczychTechnik wiertnikkwalifikacje MECHANICZNE i GÓRNICZO-HUTNICZE (MG)
220
MG.36. Organizacja procesu przeróbki kopalin stałychTechnik przeróbki kopalin stałychkwalifikacje MECHANICZNE i GÓRNICZO-HUTNICZE (MG)
440
MG.37. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczegoTechnik odlewnikkwalifikacje MECHANICZNE i GÓRNICZO-HUTNICZE (MG)
150
MG.38. Organizacja i prowadzenie procesów hutniczychTechnik hutnikkwalifikacje MECHANICZNE i GÓRNICZO-HUTNICZE (MG)
140
MG.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnychTechnik górnictwa podziemnegokwalifikacje MECHANICZNE i GÓRNICZO-HUTNICZE (MG)
250
MG.40. Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóżTechnik górnictwa otworowegokwalifikacje MECHANICZNE i GÓRNICZO-HUTNICZE (MG)
250
MG.41. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkowąTechnik górnictwa odkrywkowegokwalifikacje MECHANICZNE i GÓRNICZO-HUTNICZE (MG)
250
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowychTechnik pojazdów samochodowychkwalifikacje MECHANICZNE i GÓRNICZO-HUTNICZE (MG)
110
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeńTechnik mechanikkwalifikacje MECHANICZNE i GÓRNICZO-HUTNICZE (MG)
150
MS.08. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnejAsystent osoby niepełnosprawnejkwalifikacje MEDYCZNO-SPOŁECZNE (MS)
350
RL.07. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieTechnik agrobiznesukwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
360
RL.15. Organizacja prac rybackich w akwakulturzeTechnik rybactwa śródlądowegokwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
250
RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczejTechnik rolnikkwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
200
RL.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiejTechnik pszczelarzkwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
440
RL.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczychTechnik ogrodnikkwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
200
RL.19. Organizacja chowu i hodowli koniTechnik hodowca konikwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
400
RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazuTechnik architektury krajobrazukwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
520
RL.23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiskaTechnik inżynierii środowiska i melioracjikwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
660
RL.24. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnychTechnik inżynierii środowiska i melioracjikwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
490
ST.09. Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnejAsystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnejkwalifikacje ARTYSTYCZNE (ST)
870
TG.11. Organizacja usług gastronomicznychKelnerkwalifikacje TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNE (TG)
410
TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznychTechnik żywienia i usług gastronomicznychkwalifikacje TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNE (TG)
300
TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczychTechnik technologii żywnościkwalifikacje TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNE (TG)
170
TG.18. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskichTechnik przetwórstwa mleczarskiegokwalifikacje TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNE (TG)
170
Kanał RSS dla tej listy

Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności