Kwalifikacje zawodowe, formuła 2017 - porównanie

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe
Znaleziono wszystkich: 26
kwalifikacja zawodowazawódgrupa / min. nauka w godz.
BD.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowychMechanik maszyn i urządzeń drogowych,
Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
kwalifikacje BUDOWLANE (BD)
800
BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejkwalifikacje BUDOWLANE (BD)
380
BD.19. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowychTechnik gazownictwakwalifikacje BUDOWLANE (BD)
540
BD.20. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowychTechnik gazownictwakwalifikacje BUDOWLANE (BD)
430
BD.22. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnychTechnik urządzeń sanitarnychkwalifikacje BUDOWLANE (BD)
300
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznychElektryk,
Technik elektryk
kwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
720
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieciTechnik informatykkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
650
EE.15. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczychTechnik chłodnictwa i klimatyzacjikwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
450
EE.16. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnychTechnik chłodnictwa i klimatyzacjikwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
450
EE.19. Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnejTechnik szerokopasmowej komunikacji elektronicznejkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
560
EE.20. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowychTechnik szerokopasmowej komunikacji elektronicznejkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
390
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznychTechnik mechatronikkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
170
EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznychTechnik elektronikkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
550
EE.23. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowymTechnik energetykkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
950
EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnejTechnik energetykkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
450
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychTechnik elektrykkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
200
EE.27. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznejTechnik elektroenergetyk transportu szynowegokwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
390
EE.28. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowegoTechnik elektroenergetyk transportu szynowegokwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
400
EE.29. Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznejTechnik elektroniki i informatyki medycznejkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
750
MG.09. Eksploatacja otworowa złóżGórnik eksploatacji otworowej,
Technik górnictwa otworowego
kwalifikacje MECHANICZNE i GÓRNICZO-HUTNICZE (MG)
620
MG.10. Eksploatacja złóż metodą odkrywkowąGórnik odkrywkowej eksploatacji złóż,
Technik górnictwa odkrywkowego
kwalifikacje MECHANICZNE i GÓRNICZO-HUTNICZE (MG)
620
MG.11. Eksploatacja złóż podziemnychGórnik eksploatacji podziemnej,
Technik górnictwa podziemnego
kwalifikacje MECHANICZNE i GÓRNICZO-HUTNICZE (MG)
620
MG.32. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowychTechnik mechanik okrętowykwalifikacje MECHANICZNE i GÓRNICZO-HUTNICZE (MG)
750
MG.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnychTechnik górnictwa podziemnegokwalifikacje MECHANICZNE i GÓRNICZO-HUTNICZE (MG)
250
MG.40. Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóżTechnik górnictwa otworowegokwalifikacje MECHANICZNE i GÓRNICZO-HUTNICZE (MG)
250
MG.41. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkowąTechnik górnictwa odkrywkowegokwalifikacje MECHANICZNE i GÓRNICZO-HUTNICZE (MG)
250
Kanał RSS dla tej listy

Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności