Kwalifikacje zawodowe, formuła 2017 - porównanie

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe
Znaleziono wszystkich: 26
kwalifikacja zawodowazawódgrupa / min. nauka w godz.
RL.01. Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnychOperator maszyn leśnychkwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
800
RL.02. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturzeRybak śródlądowy,
Technik rybactwa śródlądowego
kwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
650
RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczejRolnik,
Technik agrobiznesu,
Technik rolnik
kwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
650
RL.04. Prowadzenie produkcji pszczelarskiejPszczelarz,
Technik pszczelarz
kwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
650
RL.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczychOgrodnik,
Technik ogrodnik
kwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
650
RL.06. Jeździectwo i trening koniJeździec,
Technik hodowca koni
kwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
660
RL.07. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesieTechnik agrobiznesukwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
360
RL.08. Ocena stanu środowiskaTechnik ochrony środowiskakwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
500
RL.09. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiskaTechnik ochrony środowiskakwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
650
RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierzątTechnik weterynariikwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
300
RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnegoTechnik weterynariikwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
580
RL.12. Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackimTechnik rybołówstwa morskiegokwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
1000
RL.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnychTechnik leśnikkwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
420
RL.14. Użytkowanie zasobów leśnychTechnik leśnikkwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
420
RL.15. Organizacja prac rybackich w akwakulturzeTechnik rybactwa śródlądowegokwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
250
RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczejTechnik rolnikkwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
200
RL.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiejTechnik pszczelarzkwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
440
RL.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczychTechnik ogrodnikkwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
200
RL.19. Organizacja chowu i hodowli koniTechnik hodowca konikwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
400
RL.20. Szkolenie i użytkowanie koniTechnik hodowca konikwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
500
RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazuTechnik architektury krajobrazukwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
530
RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazuTechnik architektury krajobrazukwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
520
RL.23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiskaTechnik inżynierii środowiska i melioracjikwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
660
RL.24. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnychTechnik inżynierii środowiska i melioracjikwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
490
RL.25. Wykonywanie prac geologicznychTechnik geologkwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
1070
RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznychFlorystakwalifikacje ROLNICZO-LEŚNE z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (RL)
440
Kanał RSS dla tej listy

Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności