Kwalifikacje zawodowe, formuła 2017 - porównanie

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe
Znaleziono wszystkich: 29
kwalifikacja zawodowazawódgrupa / min. nauka w godz.
EE.01. Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnychMonter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,
Technik telekomunikacji
kwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
550
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznychMechatronik,
Technik mechanik
kwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
420
EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznychElektronik,
Monter-elektronik
kwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
500
EE.04. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznychElektromechanik,
Elektryk,
Technik elektryk
kwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
450
EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznychElektryk,
Technik elektryk
kwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
720
EE.06. Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnychMonter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,
Technik telekomunikacji
kwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
300
EE.07. Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokowąTechnik tyfloinformatykkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
1080
EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieciTechnik informatykkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
650
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danychTechnik informatykkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
450
EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznychTechnik teleinformatykkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
650
EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymiTechnik teleinformatykkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
300
EE.12. Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznegoTechnik awionikkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
900
EE.13. Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowychTechnik urządzeń dźwigowychkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
650
EE.14. Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowychTechnik urządzeń dźwigowychkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
150
EE.15. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczychTechnik chłodnictwa i klimatyzacjikwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
450
EE.16. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnychTechnik chłodnictwa i klimatyzacjikwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
450
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowejTechnik automatykkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
560
EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowejTechnik automatykkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
390
EE.19. Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnejTechnik szerokopasmowej komunikacji elektronicznejkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
560
EE.20. Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowychTechnik szerokopasmowej komunikacji elektronicznejkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
390
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznychTechnik mechatronikkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
170
EE.22. Eksploatacja urządzeń elektronicznychTechnik elektronikkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
550
EE.23. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowymTechnik energetykkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
950
EE.24. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnejTechnik energetykkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
450
EE.25. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznejTechnik energetykkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
450
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychTechnik elektrykkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
200
EE.27. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznejTechnik elektroenergetyk transportu szynowegokwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
390
EE.28. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowegoTechnik elektroenergetyk transportu szynowegokwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
400
EE.29. Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznejTechnik elektroniki i informatyki medycznejkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (EE)
750
Kanał RSS dla tej listy

Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności