Kwalifikacje zawodowe - porównanie

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe
Znaleziono wszystkich: 264
kwalifikacja zawodowazawódgrupa
min. nauka w godz.
A. 1. - Wytwarzanie wyrobów ze szkłaOperator urządzeń przemysłu szklarskiego,
Technik technologii szkła
kwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
700
A. 2. - Przygotowywanie surowców i mas ceramicznychOperator urządzeń przemysłu ceramicznego,
Technik technologii ceramicznej
kwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
310
A. 3. - Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznychOperator urządzeń przemysłu ceramicznego,
Technik technologii ceramicznej
kwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
410
A. 4. - Wytwarzanie wyrobów włókienniczychOperator maszyn w przemyśle włókienniczym,
Technik włókiennik
kwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
500
A. 5. - Wykańczanie wyrobów włókienniczychOperator maszyn w przemyśle włókienniczym,
Technik włókiennik
kwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
300
A. 6. - Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznegoOperator urządzeń przemysłu chemicznego,
Technik technologii chemicznej
kwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
800
A. 7. - Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczychKaletnik,
Technik technologii wyrobów skórzanych
kwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
800
A. 8. - Wytwarzanie obuwiaObuwnik,
Technik obuwnik
kwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
800
A. 9. - Wyprawianie skórGarbarz skór,
Technik garbarz
kwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
800
A.10. - Wykonywanie wyrobów tapicerowanychTapicerkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
800
A.11. - Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskichKuśnierz,
Technik technologii wyrobów skórzanych
kwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
800
A.13. - Wytwarzanie wyrobów stolarskichStolarz,
Technik technologii drewna
kwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
800
A.14. - Realizacja procesów introligatorskichIntroligator,
Technik procesów introligatorskich
kwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
800
A.15. - Realizacja procesów drukowania z form drukowychDrukarz,
Technik procesów drukowania
kwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
800
A.16. - Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczychRękodzielnik wyrobów włókienniczych,
Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
kwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
800
A.17. - Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskichKoszykarz-plecionkarzkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
800
A.18. - Prowadzenie sprzedażySprzedawca,
Technik handlowiec,
Technik księgarstwa
kwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
700
A.19. - Wykonywanie zabiegów fryzjerskichFryzjer,
Technik usług fryzjerskich
kwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
800
A.20. - Rejestracja i obróbka obrazuFotograf,
Fototechnik
kwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
750
A.21. - Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznejTechnik księgarstwakwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
240
A.22. - Prowadzenie działalności handlowejTechnik handlowieckwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
320
A.23. - Projektowanie fryzurTechnik usług fryzjerskichkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
250
A.24. - Wykonywanie prac biurowychTechnik prac biurowychkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
860
A.25. - Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnychFototechnik,
Technik cyfrowych procesów graficznych
kwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
300
A.26. - Sprzedaż produktów i usług reklamowychTechnik organizacji reklamykwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
430
A.27. - Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowejTechnik organizacji reklamykwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
640
A.28. - Organizacja i nadzorowanie transportuTechnik spedytorkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
640
A.29. - Obsługa klientów i kontrahentówTechnik spedytorkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
340
A.30. - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowaniaTechnik logistykkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
420
A.31. - Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowychTechnik logistykkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
310
A.32. - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnychTechnik logistykkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
250
A.33. - Obsługa podróżnych w portach i terminalachTechnik eksploatacji portów i terminalikwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
270
A.34. - Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalachTechnik eksploatacji portów i terminalikwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
710
A.35. - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjiTechnik ekonomistakwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
470
A.36. - Prowadzenie rachunkowościTechnik ekonomista,
Technik rachunkowości
kwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
520
A.37. - Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznychTechnik żeglugi śródlądowejkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
300
A.38. - Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowychTechnik żeglugi śródlądowejkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
440
A.39. - Pełnienie wachty morskiej i portowejTechnik nawigator morskikwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
870
A.40. - Planowanie i kontrola produkcji poligraficznejTechnik procesów introligatorskichkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
250
A.41. - Organizacja i nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów włókienniczychTechnik włókiennikkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
250
A.42. - Opracowywanie dokumentacji wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnychTechnik włókienniczych wyrobów dekoracyjnychkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
150
A.43. - Organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnychTechnik włókienniczych wyrobów dekoracyjnychkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
100
A.44. - Organizacja i prowadzenie ruchu pociągówTechnik transportu kolejowegokwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
450
A.45. - Planowanie i realizacja przewozów kolejowychTechnik transportu kolejowegokwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
450
A.46. - Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanychTechnik technologii wyrobów skórzanychkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
250
A.47. - Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkłaTechnik technologii szkłakwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
170
A.50. - Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewnaTechnik technologii drewnakwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
250
A.51. - Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów ceramicznychTechnik technologii ceramicznejkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
300
A.52. - Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwiaTechnik obuwnikkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
250
A.53. - Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skórTechnik garbarzkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
250
A.54. - Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowaniaTechnik cyfrowych procesów graficznychkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
370
A.55. - Drukowanie cyfroweTechnik cyfrowych procesów graficznychkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
300
A.56. - Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznymTechnik technologii chemicznejkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
250
A.57. - Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczychTechnik papiernictwakwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
630
A.58. - Przetwórstwo wytworów papierniczychTechnik papiernictwakwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
440
A.59. - Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznychTechnik analitykkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
340
A.60. - Wykonywanie badań analitycznychTechnik analitykkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
650
A.61. - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzyTechnik usług kosmetycznychkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
510
A.62. - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stópTechnik usług kosmetycznychkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
510
A.63. - Organizacja i prowadzenie archiwumTechnik archiwistakwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
650
A.64. - Opracowywanie materiałów archiwalnychTechnik archiwistakwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
450
A.65. - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznychTechnik rachunkowościkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
550
A.66. - Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowegoTechnik usług pocztowych i finansowychkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
250
A.67. - Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskichTechnik usług pocztowych i finansowychkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
200
A.68. - Obsługa klienta w jednostkach administracjiTechnik administracjikwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
910
A.69. - Eksploatacja środków transportu drogowegoKierowca mechanik,
Technik transportu drogowego
kwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
600
A.70. - Organizacja przewozu środkami transportu drogowegoTechnik transportu drogowegokwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
470
A.71. - Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowychKrawiec,
Technik przemysłu mody
kwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
800
A.72. - Obsługa operacyjna portu lotniczegoTechnik lotniskowych służb operacyjnychkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
650
A.73. - Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznejTechnik lotniskowych służb operacyjnychkwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
350
A.74. - Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowychTechnik przemysłu modykwalifikacje ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWE (A)
250
B. 1. - Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowychMechanik maszyn i urządzeń drogowychkwalifikacje BUDOWLANE (B)
300
B. 2. - Wykonywanie robót drogowychMechanik maszyn i urządzeń drogowych,
Technik drogownictwa
kwalifikacje BUDOWLANE (B)
500
B. 3. - Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowychBlacharz izolacji przemysłowychkwalifikacje BUDOWLANE (B)
750
B. 4. - Wykonywanie robót kominiarskichKamieniarzkwalifikacje BUDOWLANE (B)
720
B. 5. - Montaż systemów suchej zabudowyMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwiekwalifikacje BUDOWLANE (B)
250
B. 6. - Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskichMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwiekwalifikacje BUDOWLANE (B)
250
B. 7. - Wykonywanie robót posadzkarsko -okładzinowychMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwiekwalifikacje BUDOWLANE (B)
250
B. 8. - Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnychMonter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
Technik urządzeń sanitarnych
kwalifikacje BUDOWLANE (B)
340
B. 9. - Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnychMonter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
Technik urządzeń sanitarnych
kwalifikacje BUDOWLANE (B)
330
B.10. - Wykonywanie izolacji przemysłowychMonter izolacji przemysłowychkwalifikacje BUDOWLANE (B)
750
B.11. - Wykonywanie izolacji budowlanychMonter izolacji budowlanychkwalifikacje BUDOWLANE (B)
750
B.12. - Wykonywanie robót dekarskichDekarzkwalifikacje BUDOWLANE (B)
750
B.13. - Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznychMonter budownictwa wodnego,
Technik budownictwa wodnego
kwalifikacje BUDOWLANE (B)
650
B.14. - Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowejMonter nawierzchni kolejowejkwalifikacje BUDOWLANE (B)
850
B.15. - Wykonywanie robót ciesielskichCieślakwalifikacje BUDOWLANE (B)
650
B.16. - Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskichBetoniarz-zbrojarz,
Technik budownictwa
kwalifikacje BUDOWLANE (B)
600
B.17. - Wykonywanie robót kamieniarskichKamieniarzkwalifikacje BUDOWLANE (B)
750
B.18. - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskichMurarz-tynkarz,
Technik budownictwa
kwalifikacje BUDOWLANE (B)
600
B.19. - Wykonywanie robót zduńskichZdunkwalifikacje BUDOWLANE (B)
720
B.20. - Montaż konstrukcji budowlanychMonter konstrukcji budowlanych,
Technik budownictwa
kwalifikacje BUDOWLANE (B)
600
B.21. - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejkwalifikacje BUDOWLANE (B)
590
B.22. - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejkwalifikacje BUDOWLANE (B)
380
B.23. - Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowychTechnik gazownictwakwalifikacje BUDOWLANE (B)
540
B.24. - Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowychTechnik gazownictwakwalifikacje BUDOWLANE (B)
430
B.25. - Wykonywanie i renowacja detali architektonicznychTechnik renowacji elementów architekturykwalifikacje BUDOWLANE (B)
430
B.26. - Prowadzenie prac renowatorskich elementów architekturyTechnik renowacji elementów architekturykwalifikacje BUDOWLANE (B)
350
B.27. - Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnychTechnik urządzeń sanitarnychkwalifikacje BUDOWLANE (B)
300
B.28. - Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowychTechnik dróg i mostów kolejowychkwalifikacje BUDOWLANE (B)
400
B.29. - Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowychTechnik dróg i mostów kolejowychkwalifikacje BUDOWLANE (B)
370
B.30. - Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowejTechnik budownictwa,
Technik drogownictwa,
Technik dróg i mostów kolejowych
kwalifikacje BUDOWLANE (B)
100
B.31. - Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnychTechnik budownictwa wodnegokwalifikacje BUDOWLANE (B)
320
B.32. - Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowychTechnik drogownictwakwalifikacje BUDOWLANE (B)
260
B.33. - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanychTechnik budownictwakwalifikacje BUDOWLANE (B)
220
B.34. - Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarówTechnik geodetakwalifikacje BUDOWLANE (B)
500
B.35. - Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanychTechnik geodetakwalifikacje BUDOWLANE (B)
320
B.36. - Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościamiTechnik geodetakwalifikacje BUDOWLANE (B)
250
E. 1. - Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnychMonter sieci i urządzeń telekomunikacyjnychkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (E)
500
E. 2. - Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnychMonter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,
Technik telekomunikacji
kwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (E)
300
E. 3. - Montaż urządzeń i systemów mechatronicznychMonter mechatronik,
Technik mechanik
kwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (E)
330
E. 4. - Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznychMonter mechatronikkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (E)
150
E. 5. - Montaż układów i urządzeń elektronicznychMonter-elektronikkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (E)
350
E. 6. - Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznychMonter-elektronik,
Technik elektronik
kwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (E)
400
E. 7. - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznychElektromechanik,
Elektryk,
Technik elektryk
kwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (E)
450
E. 8. - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznychElektryk,
Technik elektryk
kwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (E)
350
E. 9. - Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowejTechnik telekomunikacjikwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (E)
300
E.10. - Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnychTechnik telekomunikacjikwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (E)
350
E.11. - Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokowąTechnik tyfloinformatykkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (E)
1080
E.12. - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnychTechnik informatykkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (E)
360
E.13. - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciamiTechnik informatyk,
Technik teleinformatyk
kwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (E)
300
E.14. - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazamiTechnik informatykkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (E)
420
E.15. - Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckichTechnik teleinformatykkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (E)
400
E.16. - Montaż i eksploatacja sieci rozległychTechnik teleinformatykkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (E)
250
E.17. - Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznegoTechnik awionikkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (E)
900
E.18. - Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznychTechnik mechatronikkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (E)
170
E.19. - Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznychTechnik mechatronikkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (E)
200
E.20. - Eksploatacja urządzeń elektronicznychTechnik elektronikkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (E)
550
E.21. - Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowymTechnik energetykkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (E)
950
E.22. - Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnejTechnik energetykkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (E)
450
E.23. - Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznejTechnik energetykkwalifikacje ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE (E)
450
Następne
Kanał RSS dla tej listy

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności