E.24. - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 200

1. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych
2. Eksploatacja instalacji elektrycznych

1. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych

absolwent:
1) określa wymagania eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych;
2) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
3) dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;
4) określa wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn i urządzeń elektrycznych;
5) przestrzega zasad lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
6) dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;
7) dobiera zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych;
8) dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;
9) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
10) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych.

2. Eksploatacja instalacji elektrycznych

absolwent:
1) określa wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;
2) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;
3) dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;
4) przestrzega zasad lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych;
5) określa wpływ parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych;
6) dobiera przewody i kable oraz sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych;
7) dobiera zabezpieczenia instalacji elektrycznych;
8) dobiera mierniki oraz wykonuje pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych;
9) ocenia stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;
10) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności