E.19. - Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych
2. Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
3. Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych

absolwent:
1) przestrzega zasad rysowania schematów układów mechanicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) przestrzega zasad rysowania schematów układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) przestrzega zasad rysowania schematów układów pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;
4) sporządza dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających projektowanie i wytwarzanie CAD/CAM (ang. Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing).

2. Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

absolwent:
1) analizuje proces technologiczny w celu ustalenia zakresu projektu urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) określa warunki pracy projektowanych urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) stosuje metody graficzne do opisu procesów technologicznych;
4) dobiera elementy, podzespoły i zespoły do projektowanych urządzeń i systemów mechatronicznych;
5) projektuje układy sterowania;
6) stosuje oprogramowanie wspomagające proces projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

3. Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych


absolwent:
1) przestrzega zasad tworzenia programów do programowania urządzeń programowalnych;
2) interpretuje programy napisane w językach programowania dla urządzeń programowalnych;
3) opracowuje program do sterowania urządzeniami i systemami mechatronicznymi na podstawie opisu graficznego lub procesu technologicznego;
4) posługuje się oprogramowaniem do programowania urządzeń programowalnych;
5) testuje działanie programów;
6) analizuje programy do sterowania urządzeniami i systemami mechatronicznymi;
7) modyfikuje parametry procesów w programach urządzeń i systemów mechatronicznych.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności