Kwalifikacje zawodowe
formuła 2012

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

E.18. - Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 170
słowo kluczowe: eksploatacja, mechatronika, systemy

1. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych
2. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych

absolwent:
1) wyjaśnia budowę i zasady działania urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) rozpoznaje układy zasilające urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) rozróżnia parametry urządzeń i systemów mechatronicznych;
4) przestrzega zasad instalacji i obsługi oprogramowania do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów produkcyjnych;
5) określa metody sprawdzania urządzeń i systemów mechatronicznych;
6) przestrzega zasad obsługi sieci komunikacyjnych w systemach mechatronicznych;
7) instaluje oprogramowanie specjalistyczne do układów programowalnych oraz oprogramowanie do wizualizacji i symulacji procesów produkcyjnych;
8) podłącza urządzenia i systemy mechatroniczne do układów zasilania mediami roboczymi;
9) podłącza układy komunikacyjne urządzeń i systemów mechatronicznych;
10) uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne;
11) wykonuje niezbędne regulacje urządzeń i systemów mechatronicznych;
12) sprawdza działanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

2. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych


absolwent:
1) dobiera oprogramowanie do wizualizacji procesów w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
2) przygotowuje materiały, elementy i podzespoły niezbędne do konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) dobiera metody konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
4) ustala zakres prac konserwacyjnych;
5) przestrzega zasad obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych;
6) monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych;
7) posługuje się oprogramowaniem do wizualizacji procesów;
8) ustawia parametry procesów w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
9) wykonuje przeglądy techniczne urządzeń i systemów mechatronicznych;
10) wykonuje konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych;
11) opracowuje dokumentację obsługi i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
12) posługuje się instrukcją serwisową podczas lokalizowania uszkodzeń urządzeń i systemów mechatronicznych;
13) ocenia stan techniczny urządzeń i systemów mechatronicznych;
14) lokalizuje uszkodzenia urządzeń i systemów mechatronicznych;
15) dobiera narzędzia do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych;
16) dobiera części i podzespoły do naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej;
17) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych zgodnie z dokumentacją techniczn


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności