Kwalifikacje zawodowe
formuła 2012

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

E.17. - Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 900
słowo kluczowe: hangar, statek, wyposażenie

1. Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych
2. Wykonywanie obsługi wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych

1. Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych

absolwent:
1) posługuje się narzędziami i przyrządami kontrolno-pomiarowymi do obsługi liniowej statków powietrznych;
2) posługuje się sprzętem lotniskowo-hangarowym do obsługi statków powietrznych;
3) posługuje się dokumentacją techniczno-obsługową statków powietrznych sporządzoną w języku polskim i języku angielskim;
4) stosuje przepisy prawa lotniczego w zakresie dotyczącym obsługi liniowej statków powietrznych;
5) wykonuje przeglądy statków powietrznych typowe dla zakresu obsługi liniowych statków powietrznych;
6) zaopatruje pokładowe instalacje statków powietrznych w materiały eksploatacyjne;
7) przeprowadza ocenę stanu technicznego zespołów, instalacji i wyposażenia statków powietrznych;
8) wykonuje regulacje instalacji i urządzeń statków powietrznych;
9) konserwuje i zabezpiecza statki powietrzne;
10) przestrzega procedur dystrybucji części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych stosowanych w statkach powietrznych;
11) rozpoznaje przyczyny, rodzaje i skutki błędów ludzkich w lotnictwie;
12) rozpoznaje wpływ środowiska oraz zagrożeń eksploatacyjnych na sprawność statku powietrznego.

2. Wykonywanie obsługi wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych


absolwent:
1) odczytuje i sporządza schematy logiczne, ideowe, blokowe i montażowe układów statków powietrznych oraz instalacji elektrycznych i urządzeń awionicznych statków powietrznych;
2) określa przeznaczenie elementów i podzespołów wchodzących w skład awioniki i wyposażenia elektrycznego statków powietrznych;
3) dobiera części zamienne do naprawy wyposażenia awionicznego i elektrycznego;
4) wykonuje połączenia rozłączne i nierozłączne elementów elektrycznych, elektronicznych oraz prostych elementów mechanicznych statków powietrznych;
5) określa systemy cyfrowe i analogowe statku powietrznego;
6) przestrzega procedur dystrybucji i ewidencjonowania części zamiennych i materiałów do naprawy wyposażenia awionicznego i elektrycznego;
7) przestrzega zasad konserwacji oraz przechowywania materiałów i części zamiennych do naprawy wyposażenia awionicznego i elektrycznego;
8) dobiera narzędzia do naprawy wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych;
9) dobiera przyrządy kontrolno-pomiarowe do diagnostyki urządzeń awionicznych i elektrycznych i posługuje się nimi, a także interpretuje uzyskane wyniki;
10) używa metrologicznych przyrządów pomiarowych do obsługi statków powietrznych;
11) korzysta z komputerowego systemu wspomagania eksploatacji do gromadzenia oraz archiwizacji danych dotyczących napraw;
12) diagnozuje stan elementów, układów i urządzeń wchodzących w skład wyposażenia awionicznego i elektrycznego statku powietrznego;
13) wykonuje operacje montażowe, obsługowe, regulacyjne i naprawcze urządzeń awionicznych i elektrycznych statku powietrznego na podstawie dokumentacji technicznej;
14) wypełnia dokumentację wykonawczą potwierdzającą obsługę statku powietrznego.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności