E.11. - Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową

1. Obsługa oprogramowania udźwiękowiającego i urządzeń brajlowskich
2. Obsługa powiększalników i oprogramowania powiększającego
3. Tworzenie książek mówionych i obsługa elektronicznych urządzeń udźwiękowionych
4. Konfigurowanie systemów i sieci komputerowych

1. Obsługa oprogramowania udźwiękowiającego i urządzeń brajlowskich

absolwent:
1) posługuje się klawiaturą komputera z zastosowaniem metody bezwzrokowej;
2) przestrzega zasad obsługi interfejsów graficznych bez urządzeń wskazujących;
3) określa funkcje programów udźwiękowiających komputer;
4) instaluje oraz konfiguruje programy udźwiękowiające komputer;
5) dobiera syntezatory mowy do określonych zastosowań, instaluje je oraz konfiguruje;
6) przestrzega zasad ogłaszania informacji z ekranu;
7) posługuje się pismem punktowym Braille'a;
8) kontroluje interfejs systemu operacyjnego i programów użytkowych za pomocą oprogramowania udźwiękowiającego oraz monitora brajlowskiego;
9) posługuje się notatnikami brajlowskimi;
10) przestrzega zasad przygotowania dokumentów brajlowskich;
11) obsługuje programy komputerowe do przygotowania wydruku brajlowskiego;
12) obsługuje graficzne i tekstowe drukarki brajlowskie;
13) konfiguruje i obsługuje oprogramowanie udźwiękowiające telefony komórkowe i inne urządzenia przenośne;
14) projektuje stanowisko komputerowe dla użytkownika niewidomego.

2. Obsługa powiększalników i oprogramowania powiększającego

absolwent:
1) określa funkcje programów powiększających i powiększająco-udźwiękowiających ekran;
2) instaluje oraz konfiguruje programy powiększające i powiększająco- -udźwiękowiające ekran;
3) kontroluje interfejs systemu operacyjnego i programów użytkowych za pomocą programów powiększających i powiększająco-udźwiękowiających ekran;
4) obsługuje powiększalniki komputerowe, telewizyjne i przenośne;
5) projektuje stanowisko komputerowe dla użytkownika słabowidzącego.

3. Tworzenie książek mówionych i obsługa elektronicznych urządzeń udźwiękowionych


absolwent:
1) skanuje i rozpoznaje tekst drukowany za pomocą programów do optycznego rozpoznawania znaków (OCR);
2) nagrywa i edytuje pliki dźwiękowe;
3) rozpoznaje i dobiera formaty plików książek mówionych;
4) obsługuje urządzenia do odtwarzania książek mówionych;
5) stosuje programy do przetwarzania plików tekstowych na pliki dźwiękowe;
6) tworzy książki mówione;
7) obsługuje urządzenia lektorskie;
8) obsługuje udźwiękowione urządzenia elektroniczne codziennego użytku.

4. Konfigurowanie systemów i sieci komputerowych

absolwent:
1) dobiera elementy zestawu komputerowego do zadanych zastosowań;
2) posługuje się tekstowym interfejsem systemów operacyjnych;
3) wykonuje partycjonowanie i formatowanie dysku, dobiera systemy plików do określonych zastosowań;
4) przestrzega zasad bezpiecznej pracy z komputerem podłączonym do sieci;
5) zarządza kontami użytkowników i dostępem do zasobów sieciowych;
6) rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych, technologie i protokoły sieciowe;
7) konfiguruje interfejsy sieciowe;
8) stosuje urządzenia i oprogramowanie sieciowe.Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności