E.10. - Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 350
słowo kluczowe: montaż, transmisja

1. Montaż sieci transmisyjnych
2. Uruchamianie sieci transmisyjnych
3. Utrzymanie sieci transmisyjnych

1. Montaż sieci transmisyjnych

absolwent:
1) montuje oraz testuje okablowanie sieciowe;
2) montuje urządzenia sieciowe transmisji przewodowej i bezprzewodowej;
3) rozróżnia sieci transmisyjne;
4) wyjaśnia zasadę działania sieci transmisyjnych;
5) dokonuje analizy standardów sieci transmisyjnych oraz stosuje urządzenia w zależności od ich struktury i parametrów;
6) rozróżnia systemy i urządzenia współpracujące z sieciami transmisyjnymi;
7) dokonuje archiwizacji danych;
8) dobiera metody, urządzenia i oprogramowanie specjalistyczne do wykonania pomiarów i testów sieci transmisyjnych;
9) obsługuje oprogramowanie specjalistyczne oraz określa prawidłowość działania sieci transmisyjnych;
10) charakteryzuje budowę sieci telefonii mobilnej oraz usługi realizowane w tej sieci.

2. Uruchamianie sieci transmisyjnych

absolwent:
1) rozróżnia rodzaje i typy transmisji;
2) dokonuje analizy warstwowych modeli sieci pod względem sprzętowym i protokołowym;
3) charakteryzuje adresy sprzętowe i sieciowe;
4) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;
5) konfiguruje usługi sieciowe;
6) dobiera parametry konfiguracyjne urządzeń sieciowych;
7) wykonuje pomiary uruchomieniowe.

3. Utrzymanie sieci transmisyjnych

absolwent:
1) wykonuje pomiary testowe w trakcie pracy sieci transmisyjnych;
2) monitoruje bieżącą pracę sieci transmisyjnych;
3) diagnozuje poprawność działania sieci transmisyjnych;
4) dobiera narzędzia i oprogramowanie diagnostyczne;
5) przestrzega zasad bezpieczeństwa informacji w sieciach transmisyjnych;
6) stosuje mechanizmy sieciowe zapewniające jakość usług;
7) rozróżnia zdalne i lokalne metody zarządzania sieciami transmisyjnymi;
8) porównuje wyniki pomiarów i testów z założeniami technicznymi;
9) rozbudowuje istniejącą infrastrukturę sieci transmisyjnych.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności