E. 8. - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

1. Montaż instalacji elektrycznych
2. Konserwacja instalacji elektrycznych

1. Montaż instalacji elektrycznych

absolwent:
1) rozróżnia przewody stosowane w instalacjach elektrycznych;
2) rozpoznaje sprzęt instalacyjny;
3) rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe;
4) określa parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego;
5) przestrzega zasad wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych;
6) sporządza schemat montażowy instalacji;
7) trasuje przebieg przewodów i położenie sprzętu instalacyjnego na podstawie schematu;
8) dobiera narzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych;
9) wykonuje połączenia między podzespołami elektrycznymi według schematu ideowego i montażowego;
10) sprawdza zgodność montażu instalacji elektrycznej ze schematem;
11) wykonuje pomiary parametrów instalacji i zabezpieczeń zgodnie z instrukcją;
12) sprawdza działanie instalacji elektrycznej po wykonanym montażu.

2. Konserwacja instalacji elektrycznych

absolwent:
1) przestrzega zasad i określa zakres przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych;
2) rozpoznaje typowe uszkodzenia instalacji elektrycznych;
3) dobiera części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych;
4) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej;
5) dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych;
6) sprawdza ciągłość przewodów fazowych i ochronnych;
7) wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznych;
8) wykonuje wymianę uszkodzonych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych;
9) sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;
10) wykonuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności