Kwalifikacje zawodowe
formuła 2012

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

E. 7. - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

1. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
2. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

1. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

absolwent:
1) klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów;
2) określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych;
3) rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
4) rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy;
5) rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
6) rozpoznaje układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;
7) rozpoznaje przewody i kable elektryczne;
8) określa przeznaczenie maszyn i urządzeń elektrycznych;
9) określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
10) odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych;
11) dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;
12) wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
13) montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;
14) sprawdza zgodność wykonanych prac z dokumentacją;
15) wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych.

2. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

absolwent:
1) rozpoznaje części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;
2) lokalizuje typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych;
3) przestrzega zasad konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
4) planuje kolejność czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;
5) wykonuje pomiary napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji;
6) wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
7) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
8) sprawdza poprawność wykonanego montażu układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;
9) przeprowadza oględziny i konserwację maszyn i urządzeń elektrycznych;
10) sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.


Kwalifikacje zawodowe - formuła 2017.
Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018.
Polityka Prywatności