lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

M.47. - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

1. Montaż maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego
2. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego
3. Konserwacja, naprawa maszyn i urządzeń

1. Montaż maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

Uczeń:
1) określa funkcje, podstawowe parametry oraz rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej;
2) posługuje się dokumentacją techniczną;
3) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonywanych prac montażowych;
4) przygotowuje do montażu elementy maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej;
5) posługuje się narzędziami, przyrządami i urządzeniami do montażu maszyn i urządzeń;
6) wykonuje czynności zgodnie z planem montażu;
7) wykonuje montaż linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej;
8) ustawia podstawowe parametry maszyn, zespołów i mechanizmów;
9) ocenia jakość wykonanego montażu linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i  obowiązujących wymagań;
10) prowadzi dokumentację wykonanego montażu maszyn i urządzeń.

2. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

Uczeń:
1) charakteryzuje procesy produkcyjne i eksploatacyjne w przetwórstwie drewna;
2) posługuje się dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego;
3) przestrzega zasad obsługi maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów drzewnych;
4) stosuje surowce i materiały zgodnie z dokumentacją technologiczną;
5) posługuje się specjalistycznym sprzętem kontrolno-pomiarowym;
6) nadzoruje pracę maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów drzewnych;
7) ocenia jakość otrzymanych wyrobów;
8) ocenia funkcjonowanie maszyn i urządzeń na podstawie jakości wytworzonych wyrobów;
9) prowadzi bieżącą dokumentację procesów produkcji wyrobów drzewnych.

3. Konserwacja, naprawa maszyn i urządzeń

Uczeń:
1) rozróżnia maszyny i urządzenia do produkcji drzewnej;
2) charakteryzuje zakres czynności konserwacyjnych;
3) diagnozuje stan maszyn i urządzeń;
4) wykonuje konserwację maszyn i urządzeń;
5) określa przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń;
6) wskazuje rodzaj i zakres napraw;
7) dobiera i stosuje narzędzia i materiały do prac konserwacyjnych, remontowych oraz napraw;
8) wykonuje naprawy elementów i zespołów maszyn i urządzeń;
9) dokonuje regulacji i próbnego uruchomienia maszyn i urządzeń;
10) ocenia jakość wykonanych prac;
11) prowadzi dokumentację wykonanych przeglądów, konserwacji, remontów i napraw.

data ostatniej modyfikacji: 2017-08-16 14:56:09

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Aleksandra Korszuń
miniatura
miniatura UNS - studia licencjackie Pedagogika
Polityka Prywatności