lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

E.35. - Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci rozległych

1. Montaż i uruchamianie zewnętrznych sieci szerokopasmowych
2. Administrowanie sieciami wchodzącymi w skład systemów sieci kablowych oraz ich konserwacja

1.  Montaż i uruchamianie zewnętrznych sieci szerokopasmowych

Uczeń:
1)  klasyfikuje media transmisyjne;
2)  rozpoznaje konfiguracje i topologie sieci;
3)  rozróżnia rodzaje transmisji z podziałem czasowym i częstotliwościowym;
4)  charakteryzuje budowę oraz parametry sieci szerokopasmowych dla mediów transmisyjnych;
5)  rozróżnia urządzenia, złącza i elementy oraz charakteryzuje ich parametry dla mediów transmisyjnych;
6)  montuje urządzenia i elementy dla mediów transmisyjnych;
7)  instaluje urządzenia zasilające i zabezpieczające;
8)  uruchamia zewnętrzne sieci transmisyjne;
9)  dobiera przyrządy i metody pomiaru parametrów pracy dla mediów transmisyjnych;
10)  ocenia jakość montażu na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i obowiązujących wymagań.

2.  Administrowanie sieciami wchodzącymi w skład systemów sieci kablowych oraz ich konserwacja

Uczeń:
1)  rozróżnia rodzaje transmisji w kanale zwrotnym i dosyłowym;
2)  dokonuje analizy parametrów łącza transmisji danych;
3)  wykonuje pomiary parametrów sieci określających jakość transmisji;
4)  wykonuje pomiary parametrów dla różnych transmisji;
5)  konfiguruje usługi zgodnie z dokumentacją techniczną;
6)  reguluje parametry urządzeń sieciowych;
7)  monitoruje działanie sieci za pomocą standardowych testów;
8)  rozpoznaje i lokalizuje uszkodzenia sieci;
9)  organizuje prace konserwacyjne i naprawę sieci;
10)  przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych.,

data ostatniej modyfikacji: 2017-08-16 13:19:56

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Uniwersytet Jagielloński
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności