lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

E.34. - Montaż i eksploatacja instalacji odbiorczych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

1. Montaż i uruchomienie instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
2. Administrowanie instalacjami telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej oraz ich konserwacja
3. Naprawa instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

1. Montaż i uruchomienie instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

Uczeń:
1) określa funkcje i podstawowe parametry oraz zastosowanie urządzeń i elementów, posługując się właściwą terminologią;
2) rozpoznaje urządzenia i elementy na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli graficznych;
3) dobiera narzędzia do wykonania instalacji;
4) wyznacza trasy kabli zgodnie z dokumentacją lub samodzielnie z dostosowaniem do lokalnych warunków;
5) wykonuje montaż kabli i urządzeń;
6) wykonuje podłączenia urządzeń transmisyjnych;
7) sprawdza poprawność połączeń i uruchamia instalację;
8) montuje urządzenia odbiorcze telewizji naziemnej oraz satelitarnej;
9) uruchamia urządzenia odbiorcze telewizji naziemnej oraz satelitarnej;
10) montuje i uruchamia urządzenia abonenckie;
11) konfiguruje urządzenia abonenckie.

2. Administrowanie instalacjami telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej oraz ich konserwacja

Uczeń:
1) określa wpływ różnych czynników na pracę instalacji;
2) charakteryzuje parametry pracy instalacji;
3) charakteryzuje zakres czynności dokonywanych podczas konserwacji;
4) wykonuje okresowe przeglądy instalacji;
5) dobiera przyrządy pomiarowe;
6) wykonuje pomiary parametrów instalacji;
7) wykonuje regulacje parametrów instalacji;
8) rozpoznaje i lokalizuje uszkodzenia instalacji;
9) prowadzi dokumentację prowadzonych czynności.

3. Naprawa instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

Uczeń:
1) posługuje się instrukcją serwisową urządzeń;
2) dobiera przyrządy do pomiaru parametrów instalacji;
3) diagnozuje pracę instalacji i urządzeń na podstawie obserwacji oraz analizy wyników pomiarów;
4) lokalizuje uszkodzenia instalacji;
5) określa rodzaj i zakres napraw instalacji i urządzeń;
6) dobiera narzędzia do wykonania napraw instalacji;
7) dokonuje napraw instalacji;
8) wymienia uszkodzone urządzenia i elementy instalacji;
9) kontroluje poprawność działania instalacji;
10) prowadzi dokumentację wykonanych napraw.

data ostatniej modyfikacji: 2017-08-17 11:37:03

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017- 07
Polityka Prywatności