lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

E.32. - Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 560
słowo kluczowe:

1. Montaż urządzeń i instalacji automatyki
2. Uruchamianie i obsługa urządzeń automatyki

1. Montaż urządzeń i instalacji automatyki

Uczeń:
1) rozpoznaje urządzenia na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz określa ich funkcje i zastosowanie;
2) identyfikuje urządzenia na podstawie schematu i określa ich funkcje;
3) dobiera narzędzia do montażu urządzeń;
4) montuje urządzenia, uwzględniając warunki ich pracy;
5) wyznacza trasy kabli i przewodów elektrycznych na podstawie dokumentacji;
6) dobiera kable i przewody elektryczne do wykonania instalacji;
7) wykonuje połączenia elektryczne zamontowanych urządzeń;
8) rozpoznaje przyłącza procesowe i montuje urządzenia zgodnie z dokumentacją;
9) wykonuje pomiary parametrów elektrycznych kabli i przewodów instalacji;
10) diagnozuje stan techniczny kabli i przewodów instalacji;
11) wykonuje dokumentację powykonawczą.

2. Uruchamianie i obsługa urządzeń automatyki

Uczeń:
1) określa wpływ mediów procesowych na pracę urządzeń;
2) programuje sterowniki PLC (Programmable Logic Controller);
3) konfiguruje parametry urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej;
4) uruchamia instalację automatyki przemysłowej;
5) dobiera przyrządy do wykonania pomiarów sprawdzających w układach automatyki;
6) wykonuje pomiary parametrów instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną;
7) ocenia zgodność uzyskanych pomiarów z dokumentacją techniczną;
8) ocenia poprawność pracy instalacji automatyki oraz wprowadza korekty;
9) prowadzi bieżącą dokumentację.

data ostatniej modyfikacji: 2017-08-16 12:44:46

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Aleksandra Korszuń
miniatura
miniatura UNS - studia licencjackie Pedagogika
Polityka Prywatności