lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

M.45. - Diagnozowanie i naprawa motocykli

1. Diagnostyka podzespołów i zespołów motocykli
2. Naprawa i obsługa motocykli

1. Diagnostyka podzespołów i zespołów motocykli
Uczeń:
1) klasyfikuje motocykle;
2) charakteryzuje budowę motocykli oraz wyjaśnia zasady działania ich podzespołów i zespołów;
3) przyjmuje motocykle do diagnostyki oraz sporządza dokumentację przyjęcia;
4) dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki motocykli, ich podzespołów i zespołów;
5) przygotowuje motocykle do diagnostyki;
6) stosuje urządzenia, narzędzia i przyrządy pomiarowe do diagnostyki motocykli;
7) stosuje specjalistyczne programy komputerowe do diagnostyki motocykli;
8) wykonuje badania diagnostyczne motocykli oraz interpretuje wyniki tych badań;
9) określa przyczyny uszkodzeń oraz nadmiernego zużycia mechanizmów i części motocykli;
10) ocenia stan techniczny motocykli.
2. Naprawa i obsługa motocykli
Uczeń:
1) lokalizuje uszkodzone lub zużyte mechanizmy i części motocykli na podstawie wyników badań diagno-
stycznych;
2) posługuje się dokumentacją serwisową, instrukcjami użytkowania, naprawy i obsługi motocykli;
3) dobiera metody oraz określa zakres naprawy i obsługi motocykli;
4) sporządza kosztorys naprawy i obsługi motocykli;
5) dobiera narzędzia i urządzenia do wykonania naprawy i obsługi motocykli;
6) wykonuje demontaż podzespołów i zespołów motocykli;
7) przeprowadza weryfikację mechanizmów i części motocykli;
8) dobiera części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wykonania naprawy i obsługi motocykli;
9) wykonuje naprawę i obsługę motocykli z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych;
10) wykonuje montaż podzespołów i zespołów motocykli;
11) ocenia jakość wykonanej naprawy i obsługi motocykli;
12) przekazuje motocykl po naprawie i obsłudze oraz sporządza dokumentację wydania.,

data ostatniej modyfikacji: 2017-08-09 13:53:59

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Uniwersytet Jagielloński
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności