lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

M.42. - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

1. Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych
2. Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych

1. Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych

absolwent:
1) posługuje się dokumentację technologiczną procesów naprawy pojazdów samochodowych;
2) przestrzega zasad gospodarki częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi pojazdów samochodowych;
3) ustala zakres oraz terminy przeglądów, napraw, prób i pomiarów kontrolnych pojazdów samochodowych;
4) przydziela prace z zakresu obsługi pojazdów samochodowych zespołowi pracowników;
5) przestrzega zasad recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi;
6) prowadzi dokumentację obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
7) sporządza kalkulację kosztów wykonania obsługi pojazdów samochodowych;
8) rozwiązuje problemy techniczne i organizacyjne dotyczące obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
9) inicjuje oraz wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na efektywność i jakość obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

2. Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych


absolwent:
1) przestrzega zasad kontaktów z klientami;
2) kontroluje jakość wykonania zadań powierzonych zespołowi pracowników;
3) komunikuje się ze współpracownikami i przełożonymi;
4) podejmuje decyzje dotyczące realizacji zadań;
5) dobiera pracowników do wykonania określonych zadań;
6) kontroluje przebieg procesu naprawy pojazdów samochodowych;
7) nadzoruje wykonywanie czynności związanych z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych do obsługi pojazdów samochodowych;
8) ocenia jakość wykonywanych prac.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-28 20:04:51

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności