lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

M.33. - Organizacja budowy i remontu okrętu oraz montażu maszyn i instalacji okrętowych

1. Organizowanie budowy i wyposażania kadłuba okrętu
2. Montowanie oraz remontowanie maszyn, urządzeń i instalacji siłowni okrętowej
3. Montowanie oraz remontowanie wyposażenia i instalacji pokładowych

1. Organizowanie budowy i wyposażania kadłuba okrętu

absolwent:
1) opracowuje plany przygotowania i uruchomienia produkcji oraz harmonogramy budowy okrętu;
2) opracowuje zakres kooperacji wewnętrznej i zewnętrznej podczas budowy okrętu;
3) opracowuje technologię obróbki blach i profili;
4) opracowuje dokumentację technologiczną montażu sekcji i bloków kadłuba i jego wyposażania;
5) opracowuje dokumentację trasersko-metrologiczną do budowy okrętu;
6) opracowuje specyfikacje materiałowe oraz tworzy zapotrzebowania na materiały;
7) opracowuje wykazy elementów i kompletuje materiały według zespołów technologicznych;
8) sporządza dokumentację oprzyrządowania technologicznego oraz kalkulacje kosztów produkcji;
9) wykonuje i dokumentuje pomiary, odbiory jakościowe oraz kontrolę konstrukcji kadłuba i wyposażenia okrętu;
10) wykonuje pomiary dokładności cięcia maszyn;
11) wykonuje pomiary kształtu elementów konstrukcyjnych kadłuba okrętu i sprawdza ich zgodność z dokumentacją;
12) wykonuje pomiary i analizuje wielkości skurczów spawalniczych;
13) wykonuje pomiary wymiarów głównych kadłuba okrętu;
14) wykonuje pomiary parametrów spoin i uczestniczy w badaniach jakościowych kadłuba okrętu;
15) wykonuje próby i badania wytrzymałościowe materiałów określonych w procedurach, normach i przepisach klasyfikacyjnych Polskiego Rejestru Statków (PRS);
16) nadzoruje pracę zespołu pracowników przy budowie i wyposażaniu okrętu i kieruje nią.

2. Montowanie oraz remontowanie maszyn, urządzeń i instalacji siłowni okrętowej

absolwent:
1) określa zakres prac remontowych na podstawie przepisów klasyfikacyjnych Polskiego Rejestru Statków (PRS), zaleceń producentów urządzeń lub stanu technicznego maszyn i urządzeń okrętowych;
2) określa kolejność operacji technologicznych przy montażu elementów maszyn, urządzeń i instalacji siłowni okrętowej;
3) organizuje i prowadzi proces demontażu i montażu maszyn i urządzeń okrętowych;
4) montuje silnik główny w kadłubie okrętu;
5) montuje elementy składowe układu napędowego siłowni okrętowej;
6) montuje mechanizmy i urządzenia pomocnicze w siłowni okrętowej;
7) opracowuje procesy technologiczne remontu silnika napędu głównego i mechanizmów pomocniczych siłowni okrętowej;
8) opracowuje zakres odbiorów i prób po remoncie silnika napędu głównego mechanizmów pomocniczych siłowni okrętowej;
9) opracowuje zestawienia narzędzi, sprzętu i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu lub naprawy silnika napędu głównego i mechanizmów pomocniczych siłowni okrętowej;
10) opracowuje procesy technologiczne oraz wykonuje obróbkę, prefabrykację, montaż i remonty instalacji rurociągowych;
11) kieruje pracą zespołu przy montażu, naprawach i remontach silnika napędu głównego i mechanizmów pomocniczych siłowni okrętowej;
12) uczestniczy w odbiorach i próbach maszyn, urządzeń i instalacji siłowni okrętowej;
13) analizuje zagrożenia podczas montażu maszyn, urządzeń i instalacji, a także wykonywania prac remontowych i prób w siłowni okrętowej.

3. Montowanie oraz remontowanie wyposażenia i instalacji pokładowych

absolwent:
1) opracowuje proces technologiczny i wykonuje montaż oraz remonty i próby urządzeń kotwicznych, cumowniczych, sterowych, przeładunkowych, trapowych, ratunkowych, klimatyzacji i wentylacji;
2) opracowuje procesy technologiczne montażu i remontów instalacji pokładowych;
3) wykonuje próby maszyn, urządzeń i instalacji pokładowych;
4) opracowuje zestawienia narzędzi, sprzętu i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia montażu, remontu lub naprawy wyposażenia i instalacji pokładowych;
5) kieruje pracą zespołu pracowników przy montażu i remontach wyposażenia i instalacji pokładowych;
6) opracowuje zakres odbiorów i prób po remoncie wyposażenia i instalacji pokładowych;
7) analizuje zagrożenia podczas montażu i remontów wyposażenia i instalacji pokładowych.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-28 20:04:51

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności