lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

M.24. - Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 700
słowo kluczowe:

1. Ocena stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych
2. Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych
3. Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych

1. Ocena stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych

absolwent:
1) rozróżnia rodzaje nadwozi pojazdów samochodowych i określa ich budowę;
2) rozróżnia rodzaje i określa właściwości materiałów stosowanych w blacharstwie samochodowym;
3) rozróżnia rodzaje uszkodzeń nadwozi pojazdów samochodowych;
4) dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia diagnostyczne do oceny stanu technicznego elementów nadwozi pojazdów samochodowych;
5) przestrzega zasad pomiaru geometrii nadwozi pojazdów samochodowych;
6) ocenia stan techniczny elementów nadwozi pojazdów samochodowych;
7) określa stopień zużycia elementów nadwozi pojazdów samochodowych.

2. Naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

absolwent:
1) rozróżnia techniki kształtowania blach;
2) wykonuje czynności związane z obróbką ręczną i maszynową elementów nadwozi pojazdów samochodowych;
3) planuje proces naprawy lub wymiany elementów nadwozi pojazdów samochodowych;
4) dobiera techniki naprawy nadwozi pojazdów samochodowych do rodzaju uszkodzenia;
5) dobiera materiały, narzędzia, urządzenia oraz oprzyrządowanie do naprawy nadwozi pojazdów samochodowych;
6) przygotowuje nadwozia pojazdów samochodowych do naprawy;
7) wykonuje demontaż elementów nadwozi pojazdów samochodowych;
8) wykonuje czynności związane z naprawą nadwozi pojazdów samochodowych;
9) dobiera techniki wykonania połączeń elementów nadwozi pojazdów samochodowych;
10) wykonuje połączenia elementów nadwozi pojazdów samochodowych;
11) wykonuje montaż elementów nadwozi pojazdów samochodowych;
12) posługuje się przyrządami pomiarowymi do kontroli stanu nadwozi pojazdów samochodowych;
13) ocenia jakość wykonanej naprawy nadwozi pojazdów samochodowych.

3. Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych

absolwent:
1) dobiera metody zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych;
2) dobiera materiały do zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych;
3) przygotowuje elementy nadwozi pojazdów samochodowych do zabezpieczania antykorozyjnego;
4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych nadwozi pojazdów samochodowych;
5) wykonuje czynności związane z zabezpieczaniem antykorozyjnym nadwozi pojazdów samochodowych;
6) ocenia jakość zabezpieczenia antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-28 20:04:51

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności