lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

M.23. - Montaż i remont kadłuba okrętu

1. Montowanie kadłuba okrętu z sekcji i bloków
2. Przygotowywanie kadłuba okrętu oraz urządzeń do wodowania
3. Wykonywanie prac remontowych kadłuba okrętu

1. Montowanie kadłuba okrętu z sekcji i bloków

absolwent:
1) wykonuje podbudowę do montażu kadłuba okrętu;
2) analizuje i wykorzystuje charakterystykę techniczną doku lub pochylni;
3) korzysta z instrukcji tolerancji i standardu budowy kadłuba okrętu;
4) stosuje technologie budowy kadłuba okrętu;
5) analizuje i wykorzystuje plan kolejności montażu kadłuba okrętu;
6) analizuje i wykorzystuje zestawienie sekcji według planu kolejności montażu kadłuba okrętu;
7) wykonuje montaż kadłuba okrętu;
8) analizuje i wykorzystuje plan otworów komunikacyjnych w kadłubie okrętu;
9) kompletuje i montuje zbrojenie i wyposażenie kadłuba okrętu;
10) prostuje konstrukcje kadłuba okrętu;
11) montuje i wykonuje próby obciążeniowe uchwytów do montażu śruby i płetwy steru;
12) wykonuje próby szczelności zbiorników i kadłuba okrętu;
13) montuje stępkę przeciwprzechyłową, znaki zanurzenia oraz znaki wolnej burty na kadłubie okrętu;
14) analizuje i wykorzystuje plan baz pomiarowych kadłuba okrętu;
15) wykonuje pomiary geometryczne kadłuba okrętu;
16) analizuje zagrożenia podczas montażu i remontu kadłuba okrętu.

2. Przygotowywanie kadłuba okrętu oraz urządzeń do wodowania

absolwent:
1) analizuje i wykorzystuje program prób szczelności zbiorników i kadłuba okrętu;
2) analizuje i wykorzystuje plan zbiorników i ich oznakowanie;
3) wykonuje próby szczelności zbiorników kadłuba okrętu;
4) wykonuje przegląd podwodnej części kadłuba okrętu;
5) analizuje i wykorzystuje dokumentację konstrukcyjną podbudowy okrętu do wodowania;
6) korzysta z instrukcji obsługi urządzeń służących do wodowania;
7) zabezpiecza podbudowę przed przewróceniem się w trakcie wodowania;
8) wykonuje polecenia osoby kierującej wodowaniem okrętu;
9) korzysta z dokumentacji balastowania okrętu na czas wodowania;
10) wykonuje zabezpieczenie okrętu po jego zwodowaniu;
11) analizuje zagrożenia podczas przygotowywania kadłuba okrętu oraz urządzeń do wodowania.

3. Wykonywanie prac remontowych kadłuba okrętu

absolwent:
1) prowadzi prace dotyczące posadowienia kadłuba okrętu na podbudowie technologicznej;
2) analizuje i wykorzystuje plan dokowania i rozmieszczenia podbudowy;
3) prowadzi prace w zakresie budowy rusztowań;
4) montuje zejściówki i kładki komunikacyjne;
5) instaluje i uruchamia wentylację oraz oświetlenie;
6) wykonuje przegląd doku oraz urządzeń służących do wyprowadzenia okrętu z doku;
7) wykonuje prace remontowe kadłuba okrętu zgodnie z procedurami;
8) analizuje i przygotowuje wykaz oprzyrządowania niezbędnego do przeprowadzenia prac remontowych kadłuba okrętu;
9) korzysta ze specyfikacji prac remontowych kadłuba okrętu;
10) wykonuje prace remontowe kadłuba okrętu zgodnie ze specyfikacją;
11) stosuje instrukcje oczyszczania powierzchni kadłuba okrętu;
12) analizuje zagrożenia podczas wykonywania prac remontowych kadłuba okrętu.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-28 20:04:51

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności