lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

M.16. - Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

1. Montaż układów automatyki przemysłowej
2. Montaż urządzeń precyzyjnych
3. Obsługiwanie układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

1. Montaż układów automatyki przemysłowej

absolwent:
1) rozpoznaje symbole i oznaczenia graficzne stosowane na schematach hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych układów automatyki przemysłowej;
2) rozróżnia elementy, urządzenia i układy hydrauliczne, pneumatyczne i elektryczne automatyki przemysłowej;
3) posługuje się dokumentacją techniczną, normami oraz katalogami układów automatyki przemysłowej;
4) dobiera elementy i urządzenia do montażu układów automatyki przemysłowej;
5) sprawdza działanie elementów i urządzeń i układów automatyki przemysłowej;
6) dobiera narzędzia do montażu układów automatyki przemysłowej;
7) dobiera przyrządy pomiarowe stosowane podczas montażu układów automatyki przemysłowej;
8) planuje czynności związane z montażem i uruchamianiem urządzeń i układów automatyki przemysłowej;
9) montuje urządzenia i układy automatyki przemysłowej;
10) ustawia parametry zasilania urządzeń i układów automatyki przemysłowej;
11) uruchamia urządzenia i układy automatyki przemysłowej oraz ustawia parametry ich pracy;
12) ocenia jakość wykonywanych prac.

2. Montaż urządzeń precyzyjnych

absolwent:
1) posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń precyzyjnych;
2) rozpoznaje symbole i oznaczenia graficzne stosowane na schematach urządzeń precyzyjnych;
3) rozróżnia urządzenia automatyki precyzyjnej i ich elementy;
4) posługuje się dokumentacją techniczną, normami i katalogami urządzeń precyzyjnych;
5) dobiera elementy do montażu urządzeń precyzyjnych;
6) sprawdza działanie elementów urządzeń precyzyjnych;
7) dobiera narzędzia do montażu urządzeń precyzyjnych;
8) dobiera przyrządy pomiarowe stosowane podczas montażu urządzeń precyzyjnych;
9) planuje czynności związane z montażem urządzeń precyzyjnych;
10) wykonuje montaż urządzeń precyzyjnych;
11) wykonuje montaż aparatury kontrolno-pomiarowej w układach pomiarowych, układach sterowania i regulacji;
12) ustawia parametry zasilania urządzeń precyzyjnych;
13) uruchamia urządzenia precyzyjne oraz ustawia parametry ich pracy;
14) ocenia jakość wykonywanych prac.

3. Obsługiwanie układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

absolwent:
1) posługuje się dokumentacją techniczną i instrukcjami obsługi urządzeń i układów automatyki przemysłowej oraz urządzeń precyzyjnych;
2) dobiera przyrządy pomiarowe;
3) sprawdza parametry zasilania i działanie zabezpieczeń urządzeń precyzyjnych i układów automatyki przemysłowej;
4) posługuje się aparaturą kontrolno-pomiarową;
5) sprawdza działanie układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;
6) dobiera narzędzia do naprawy układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;
7) dokonuje napraw elementów układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;
8) wykonuje prace związane z konserwacją układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych;
9) stosuje materiały eksploatacyjne;
10) ocenia jakość wykonywanych prac.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-28 20:04:51

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności