lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

M.15. - Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 750
słowo kluczowe:

1. Montaż i naprawa mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych
2. Montaż i naprawa przyrządów pomiarowych
3. Montaż i naprawa napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych

1. Montaż i naprawa mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych

absolwent:
1) rozróżnia mechanizmy maszyn i urządzeń precyzyjnych oraz rozpoznaje ich parametry, symbole i schematy;
2) sprawdza działanie elementów mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych;
3) dobiera narzędzia do montażu, naprawy i regulacji mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych;
4) dobiera przyrządy pomiarowe do pomiarów podczas montażu, naprawy i regulacji mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych;
5) określa sposób montażu mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych;
6) wykonuje montaż mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych;
7) wykonuje prace związane z uruchomieniem maszyn i urządzeń precyzyjnych;
8) wykonuje regulację mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych;
9) wykonuje konserwację mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych;
10) określa sposób napraw mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych;
11) wykonuje naprawy mechanizmów maszyn i urządzeń precyzyjnych.

2. Montaż i naprawa przyrządów pomiarowych


absolwent:
1) rozróżnia mechanizmy precyzyjne przyrządów pomiarowych oraz rozpoznaje ich parametry, symbole i schematy;
2) sprawdza działanie mechanizmów przyrządów pomiarowych;
3) dobiera narzędzia do montażu, naprawy i regulacji przyrządów pomiarowych;
4) dobiera przyrządy pomiarowe do pomiarów podczas montażu, naprawy i regulacji przyrządów pomiarowych;
5) określa sposób montażu mechanizmów przyrządów pomiarowych;
6) wykonuje montaż mechanizmów przyrządów pomiarowych;
7) reguluje przyrządy pomiarowe;
8) wykonuje konserwację przyrządów pomiarowych;
9) określa sposób napraw mechanizmów przyrządów pomiarowych;
10) wykonuje naprawę mechanizmów przyrządów pomiarowych.

3. Montaż i naprawa napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych


absolwent:
1) rozróżnia elementy mechanizmów napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych oraz rozpoznaje ich parametry, symbole i schematy;
2) sprawdza działanie napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;
3) dobiera narzędzia do montażu, naprawy i regulacji mechanizmów napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;
4) dobiera przyrządy pomiarowe do pomiarów podczas montażu, naprawy i regulacji mechanizmów napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;
5) określa sposób montażu mechanizmów napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;
6) wykonuje montaż mechanizmów napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;
7) wykonuje ustawienie parametrów zasilania napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;
8) wykonuje regulację napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;
9) wykonuje konserwację mechanizmów napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;
10) określa sposób napraw mechanizmów napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych;
11) wykonuje naprawy mechanizmów napędów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-28 20:04:51

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności