lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

E.27. - Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

1. Montaż urządzeń elektroniki medycznej i informatyki medycznej
2. Uruchamianie urządzeń elektroniki medycznej i informatyki medycznej
3. Obsługa urządzeń elektroniki medycznej i informatyki medycznej
4. Montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania Systemu Informatyki Medycznej

1. Montaż urządzeń elektroniki medycznej i informatyki medycznej

absolwent:
1) określa oddziaływanie na organizm ludzki ciepła, zimna, fal elektromagnetycznych, fal ultradźwiękowych, promieniowania podczerwonego i promieniowania nadfioletowego;
2) charakteryzuje oddziaływanie promieniowania z materią, w szczególności wpływ promieniowania jonizującego na organizm człowieka;
3) wyjaśnia działanie prądów elektrycznych i czynników fizykalnych o różnych parametrach na organizm człowieka;
4) dobiera urządzenia elektroniki medycznej w zależności od wymagań użytkowych;
5) dobiera narzędzia i sprzęt kontrolno-pomiarowy do montażu urządzeń elektroniki medycznej;
6) wykonuje montaż mechaniczny urządzeń elektroniki medycznej w różnych wymaganych miejscach, na przykład w sali intensywnego nadzoru medycznego;
7) wykonuje połączenia elektryczne zainstalowanych urządzeń elektroniki medycznej;
8) wykonuje, według projektu, montaż kabli i przewodów sieci centralnego monitoringu.

2. Uruchamianie urządzeń elektroniki medycznej i informatyki medycznej


absolwent:
1) korzysta z dokumentacji technicznej urządzeń elektroniki medycznej;
2) sprawdza poprawność połączeń urządzeń elektroniki medycznej zgodnie z dokumentacją;
3) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu, naprawy i regulacji urządzeń elektroniki medycznej;
4) instaluje oprogramowanie w komputerach współpracujących z urządzeniami elektroniki medycznej i systemów informatyki medycznej zgodnie z dokumentacją;
5) programuje i testuje urządzenia elektroniki medycznej i informatyki medycznej zgodnie z dokumentacją;
6) interpretuje parametry katalogowe urządzeń techniki komputerowej.

3. Obsługa urządzeń elektroniki medycznej i informatyki medycznej


absolwent:
1) posługuje się terminologią medyczną dotyczącą procesu diagnostyczno¬-terapeutycznego;
2) rozróżnia urządzenia elektroniki medycznej i informatyki medycznej pod względem budowy, zasady działania i zastosowania;
3) ocenia stan techniczny urządzeń elektroniki medycznej i informatyki medycznej;
4) wykonuje pomiary parametrów urządzeń elektroniki medycznej;
5) diagnozuje i lokalizuje uszkodzenia urządzeń elektroniki medycznej;
6) wymienia uszkodzone podzespoły i materiały eksploatacyjne urządzeń elektroniki medycznej;
7) nadzoruje legalizację urządzeń elektroniki medycznej i informatyki medycznej;
8) analizuje działanie urządzeń elektroniki medycznej na podstawie uzyskanych wyników pomiarów;
9) testuje urządzenia elektroniki medycznej i informatyki medycznej po usunięciu usterek;
10) opisuje działanie poszczególnych bloków systemu komputerowego.

4. Montaż sprzętu komputerowego i oprogramowania Systemu Informatyki Medycznej


absolwent:
1) stosuje podstawowe pojęcia dotyczące technik programowania Systemu Informatyki Medycznej;
2) przestrzega zasad programowania strukturalnego i obiektowego Systemu Informatyki Medycznej;
3) posługuje się dokumentacją oprogramowania Systemu Informatyki Medycznej;
4) zakłada bazy danych w Systemie Informatyki Medycznej;
5) obsługuje systemy operacyjne wielodostępowe, wielozadaniowe dla informatyki medycznej;
6) montuje instalacje i konfiguruje urządzenia zewnętrzne sieciowe;
7) rozbudowuje i usprawnia obsługiwany system komputerowy;
8) charakteryzuje funkcję i zastosowanie poszczególnych elementów jednostki centralnej;
9) archiwizuje informacje na różnych nośnikach w Systemie Informatyki Medycznej.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-28 20:04:51

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności