lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

E.26. - Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

1. Montaż środków transportu szynowego
2. Eksploatacja środków transportu szynowego

1. Montaż środków transportu szynowego

absolwent:
1) charakteryzuje środki transportu szynowego;
2) charakteryzuje nadwozia i podwozia środków transportu szynowego;
3) charakteryzuje napędy i elementy jezdne wraz z hamulcami środków transportu szynowego;
4) klasyfikuje elementy taboru szynowego: wózków taborowych, zestawów kołowych, zawieszenia silników trakcyjnych, przekładni, prądnic oświetleniowych oraz przetwornic w wagonach;
5) rozpoznaje przekładnie mechaniczne, przekładnie hydrauliczne i przekładnie elektryczne oraz ich charakterystyki;
6) dobiera materiały do budowy i montażu środków transportu szynowego;
7) dobiera i montuje silniki elektryczne i urządzenia pomocnicze stosowane w taborze szynowym zgodnie z dokumentacją;
8) montuje i reguluje elementy odbiorcze prądu dla taboru szynowego;
9) montuje urządzenia wyposażenia elektrycznego taboru szynowego;
10) montuje urządzenia pneumatyczne i hydrauliczne taboru szynowego;
11) wykonuje pomiary wielkości fizycznych w urządzeniach i mechanizmach środków transportu szynowego.

2. Eksploatacja środków transportu szynowego


absolwent:
1) eksploatuje elementy taboru szynowego: wózki i zestawy kołowe, silniki trakcyjne, przekładnie, prądnice oświetleniowe oraz przetwornice w wagonach;
2) obsługuje urządzenia sprzęgowe i zderzne oraz ich połączenia elektryczne;
3) obsługuje i naprawia urządzenia grzejne, wentylacyjne i klimatyzacyjne taboru szynowego;
4) sprawdza, reguluje i naprawia urządzenia elektryczne w obwodach pomocniczych pojazdów kolejowych;
5) posługuje się technologią cyfrową w diagnostyce i obsłudze pojazdów kolejowych, tramwajów i metra;
6) lokalizuje i usuwa usterki w zespołach i podzespołach automatyki taboru szynowego;
7) wymienia i regeneruje podzespoły taboru szynowego;
8) analizuje schematy ideowe i montażowe obwodów elektrycznych, maszyn i urządzeń w taborze szynowym;
9) obsługuje urządzenia elektryczne i elektroniczne stosowane w taborze szynowym;
10) dokonuje oględzin i prowadzi badania techniczne urządzeń i podzespołów taboru szynowego;
11) wykonuje pomiary dopuszczalnego zużycia części i elementów ruchomych w taborze szynowym;
12) diagnozuje stan techniczny pojazdu kolejowego, tramwaju i metra;
13) przygotowuje pojazdy kolejowe do ruchu;
14) dobiera pojazdy kolejowe do realizacji zadań przewozowych;
15) sporządza plan pracy pojazdów kolejowych oraz plan ich obsługi;
16) wykorzystuje charakterystyki prędkości i sił pociągowych pojazdów do obliczeń trakcyjnych;
17) oblicza dopuszczalną masę pojazdów kolejowych w składzie pociągów;
18) obsługuje systemy lokalizacji pojazdów trakcyjnych;
19) przestrzega procedur postępowania w wypadkach i wydarzeniach kolejowych taboru szynowego;
20) prowadzi dokumentację eksploatacji środków transportu szynowego.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-28 20:04:51

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności