lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Kwalifikacje zawodowe

grupa
zawód
nauka w godz.
słowo kluczowe

E.20. - Eksploatacja urządzeń elektronicznych

nauka w godz. (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 550

1. Użytkowanie urządzeń elektronicznych
2. Obsługiwanie urządzeń elektronicznych

1. Użytkowanie urządzeń elektronicznych

absolwent:
1) rozpoznaje urządzenia elektroniczne;
2) określa funkcje, parametry oraz zastosowanie urządzeń elektronicznych;
3) określa funkcje bloków funkcjonalnych urządzeń elektronicznych na podstawie analizy schematów ideowych i blokowych;
4) przestrzega zasad łączenia urządzeń elektronicznych z uwzględnieniem parametrów sygnałów, standardów interfejsów oraz obwodów zasilania;
5) dobiera urządzenia elektroniczne do przewidywanych warunków pracy;
6) określa funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych;
7) instaluje oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych;
8) programuje urządzenia elektroniczne;
9) uruchamia urządzenia elektroniczne;
10) wykonuje regulacje urządzeń elektronicznych.

2. Obsługiwanie urządzeń elektronicznych


absolwent:
1) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów do charakterystyki urządzeń elektronicznych;
2) wykonuje pomiary sygnałów elektrycznych w blokach funkcjonalnych urządzeń elektronicznych;
3) wykonuje pomiary parametrów urządzeń elektronicznych i ich elementów;
4) kontroluje poprawność działania urządzeń elektronicznych na podstawie obserwacji ich pracy oraz wyników pomiarów;
5) posługuje się instrukcją serwisową urządzeń elektronicznych;
6) ocenia stan techniczny urządzeń elektronicznych;
7) lokalizuje uszkodzenia urządzeń elektronicznych;
8) określa rodzaj i zakres napraw urządzeń elektronicznych;
9) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania naprawy urządzeń elektronicznych;
10) dobiera części i podzespoły do naprawy urządzeń elektronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej tych urządzeń;
11) dokonuje wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektronicznych.

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-28 20:04:51

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
MDDP_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Uniwersytet Jagielloński
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności